Covid, zdraví a bezpečnost

30. 8. Do červené kategorie se přesunulo NĚMECKO (cesty do 12 hod. stále bez omezení). Na cestu tam potřebujete max. 48 hodin starý antigenní test/očkování/prodelání nemoci. Cesta zpět je pro očkované a ty, kteří nemoc prodělali, bez omezení. Jinak je nutné absolvovat test před odjezdem do ČR, pak test v ČR po návratu a vyčkat v karanténě na negativní výsledek testu.

23. 8. Cestující z České republiky při vstupu na území Německa musí disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Registrace není pro cestující z nerizikových zemí (aktuálně ČR) nebo běžných rizikových zemí povinná. Registrace je povinná pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo oblasti s nebezpečnou mutací viru.

2. 8. Očkování, prodělání nemoci nebo test (antigenní s platností 24 hodin, PCR 72 hodin). To jsou podmínky pro vstup do Německa. Výjimku mají pendleři a ti, kteří se v zemí neplánují zdržet více než jeden den.

22. 6. Pro cesty do Německa již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy.

Očkované osoby: Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson). Potvrzení může být vyžadováno pro přístup ke službám, viz níže.

Testované osoby: Pro přístup ke službám může být vyžadováno potvrzení o testu na SARS-CoV-2, viz níže.

Osoby s prodělaným covidem: Potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 může být vyžadováno pro přístup ke službám. Musí se opírat o PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 6 měsíců.

Děti: Mladší 6 let mohou mít výjimku z prokázání bezinfekčnosti pro přístup ke službám, více viz níže.

Příjezdový formulář: Je vyžadován pouze při leteckém tranzitu.

15.6. ČR je zařazena na seznam bezpečných zemí a všechny příjezdové restrikce skončí, až na povinnost negativního testu při cestě letadlem.

Testovací povinnost nadále platí pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají např. z pražského letiště nebo jakékoliv jiné (i nerizikové) země.

Cestující musí mít potvrzení o úplném očkování (Certifikát o provedené vakcinaci). Očkování musí být uzavřené a od podání poslední očkovací dávky musí uběhnout minimálně 14 dní.

Cestující přijíždějící do SRN z ČR je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de a disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu).

31. 5. Česká republika je od 28.3. přeřazena z kategorie „země s vysokým výskytem mutací“ do kategorie „zemí s vysokým rizikem nákazy“, což znamená mírné polepšení.

Otevřené hranice: ano, ale pouze pro specifické kategorie, turismus není možný. Negativní test: PCR nebo antigenní než 48 hodin při všech typech cest, výjimkou jsou cesty do 24 hodin. Karanténa: povinná 10denní i pro očkované osoby nebo osoby po prodělání nemoci, výjimkou jsou cesty do 24 hodin. Formulář: před cestou je nutné vyplnit formulář na webu einreiseanmeldung.de, při cestách do 24 hodin není nutné vyplňovat

SASKO: Pendleři, kteří jezdí za prací do Saska, mohou vycestovat bez omezení vždy až na 24 hodin. Příhraniční styk na méně než 24 hodin je možný bez testu a bez karantény, což otevírá i cestu nákupům Čechů v této spolkové zemi.

Od 28.3. je nově opět možný tranzit přes Německo bez testu (pokud test nevyžaduje cílová země). 

Od 13.5. platí výjimka pro tzv. krátkodobé cesty. Na cesty ze sousedních zemí do Německa, které nepřesáhnou 24 hodin, se nevztahují žádné restrikce. Není potřeba negativní test, nemusí se vyplňovat formulář, ani dokazovat účel cesty. České podmínky stanovují tytéž pravidla, avšak bez testů, karantény a formuláře se zpět do ČR lze vrátit jen v případě, že v zahraničí nepobýváte více než 12 hodin). 

20. 4. Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (tj. po 7. 4. 2021 i ČR), je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de 

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce.

V případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

20. 4. NĚMECKO chystá digitální konferenci s názvem vGTM 2021, na které se sejdou němečtí poskytovatelé a produktoví manažeři z cestovních kanceláří, agentur a online travel společností, kteří budou projednávat možnosti otevírání se Německa turismu. Petra Hedorfer, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály (DZT): „Navzdory současným omezením mezinárodního cestovního ruchu vysíláme s vGTM 2021 jasný signál pro obnovení německého turistického incomingu. Připravenost cestovat do zahraničí je vysoká, zároveň s tím se i dále vyvinuly potřeby zákazníků. Hosté se nyní více než kdy jindy zaměřují na udržitelnost a ohleduplnost k přírodě. Na to se špičkoví němečtí aktéři dobře připravili. Společně s našimi partnery poskytujeme informace o aktuálních nabídkách a programech v Turistické zemi Německo se zaměřením na vytváření důvěry a předávání bezpečnosti s ohledem na probíhající koronavirovou pandemii.“

13. 4. Německo zítra ukončí stálé hraniční kontroly s Českou republikou, které zavedlo 14. února kvůli vážné epidemické situaci v Česku.

29. 3. Ode dne 28. března 2021 je Česká republika zařazena mezi tzv. vysoce rizikové země (Hochinzidenzgebiet). Od 14. 2. 2021 do 27. 3. 2021 byla Česká republika považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru.

Pro osoby, které přijíždějí do Německa z vysoce rizikové země/oblasti platí povinnost mít u sebe lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená již při vstupu na území Německa a předložit jej na požádání příslušným orgánům (testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem a doklad o něm musí být v německém, anglickém či francouzském jazyce.

V případě, že osoby cestující z vysoce rizikové země do SRN budou využívat služeb přepravce hromadné dopravy (např. vlak, autobus, letadlo) musí splňovat podmínky, které po nich bude přepravce vyžadovat. Přepravci nemají v nařízení spolkové vlády stanovené žádné specifické výjimky pro vybrané skupiny cestujících, u kterých registraci nebo test nemusí vyžadovat.

Cestující přijíždějící do SRN z vysoce rizikové země (tj. po 7. 4. 2021 i ČR), je povinen předem nahlásit prostřednictvím digitální registrace příjezd do země na adrese www.einreiseanmeldung.de.

14. 1. 2021 Pro osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, platí – až na výjimky – povinná karanténaLockdown v Německu byl prodloužen do 31.01.2021. Uzavřeny jsou restaurace, kulturní a volnočasová zařízení a mnoho obchodů. Soukromá setkání jsou povolena pouze sjednou další osobou mimo vlastní domácnost. Nabídky ubytování budou v této době v Německu k dispozici pouze pro nezbytné a výslovně neturistické účely. 

11.  1. 2021 Zemská karanténní nařízení se budou upravovat tak, že budou obsahovat další testovací povinnost pro cestující z rizikových oblastí včetně ČR. Tyto osoby se budou muset nechat testovat do 48 hod. (v Sasku do 24 hodin) před příjezdem nebo přímo po příjezdu. Povinnost desetidenní karantény bude platit i nadále. 

16.12.2020 Německo oznámilo tvrdý lockdown až do 10. ledna. Zavřeny jsou služby, restaurace, školy (…) a mimo Vánoc je omezováno shromažďování ve vnitřních prostorách. Pro občany ČR platí nutnost 14-ti denní karantény ve všech spolkových zemích, ačkoliv některé mají výjimku na kratší pobyty. Příjezd je nutné ohlásit předem pomocí online formuláře.

26.11.2020 Pro občany ČR platí nutnost 14-ti denní karantény ve všech spolkových zemích, ačkoliv některé mají výjimku na kratší pobyty. Příjezd je nutné ohlásit předem pomocí online formuláře.

13.10.2020 Čeští občané mohou do Německa přijet bez omezení. V zemi je nutné dodržování bezpečnostní a hygienických opatření. Regulace a opatření se liší v jednotlivých oblastech, vždy ale zahrnují nošení roušek na vnitřních veřejných místech. Zrušeny jsou všechny velké akce v roce 2020.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: