Covid, zdraví a bezpečnost

28. 11. ŠVÝCARSKO zařadilo ČR na seznam zemí s nebezpečnou variantou COVID-19. Při vstupu do Švýcarska je nutné se prokázat negativním testem a strávit 10 dní v karanténě. A to platí i pro očkované nebo lidi co covid prodělali. Stejná pravidla platí také pro Lichtenštejnsko.

24. 9. Cestující z České republiky musí před vstupem vyplňovat elektronický příjezdový formulář. Ti, kteří nemají certifikát o očkování nebo o prodělání nemoci, musí předkládat negativní výsledek testu a po 4 až 7 dnech podstoupit druhý test ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku. V případě, že je pobyt cizince ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku kratší než 4 dny, není druhý test nutný.

Švýcarský seznam rizikových zemí a oblastí, u kterých je nutné při příjezdu do Švýcarska nebo Lichtenštejnska předkládat negativní výsledek PCR testu či nastoupit do karantény, je k dispozici na webu: Bundesamt für Gesundheit BAG. Vycházejí z něho i lichtenštejnské úřady.

15. 6. Cestující z České republiky nemusí při vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území předkládat negativní výsledek PCR testu ani nastoupit 10denní karanténu či předložit doklad o plnohodnotném očkování.

Před samotným přicestováním do Švýcarska nebo Lichtenštejnska musí ale stále každý cestující, který přijíždí veřejnou dopravou (letadlo, bus, vlak) vyplnit elektronický příjezdový formulář. Formulář se vyplňuje za každou osobu zvlášť, děti nebo nesvéprávné osoby lze uvést v rámci příjezdového formuláře zákonného zástupce.

Povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář neplatí pro příjezd soukromým vozidlem ani pro tranzitující osoby, jež mají úmysl i reálnou možnost bezprostředně pokračovat v cestě do další země.

6. 5. Pro vstup do země již není nutné předkládat negativní PCR test a podstupovat 10 denní karanténu. Pozor, neplatí pro cestující, kteří přiletí do země letecky.

18. 2. 2021 Cestující z České republiky jsou po vstupu na švýcarské a lichtenštejnské území povinni nastoupit 10-denní karanténu. Případné předložení negativního testu nijak neovlivňuje povinnost nastoupit karanténu ani její 10-denní délku. Pokuta za nedodržení karantény může být až 10 000 franků/cca 240 000 CZK.

4.1.2021 Lichtenštejnsko se řídí podle Švýcarských seznamů rizikových zemí – občané ČR mohou tedy vstoupit bez omezení.

16.12.2020 Cestovatelé z ČR mohou vstoupit. Je nutné vyplnit trasovací formulář s tím. Je povinná 10-ti denní karanténa

16.10.2020 Cestovatelé z ČR mohou vstoupit skrze nutný transit s patřičným doložením, jako turisté s potvrzenou rezervací ubytování. Je nutná 10-ti denní karanténa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: