Covid, zdraví a bezpečnost

22. 7. Do 27. července platí info níže, ale poté platí následující: Kromě dokončeného očkování bude nově potřeba před nástupem na palubu negativní test – a to buď PCR, nebo antigenní test (ne starší než 72 hodin).

22. 6. Při cestě na Island musíte splnit alespoň jednu ze 3 podmínek vstupu do země, v každém případě je nutné vyplnit příjezdový formulář:

  1. Běžní cestovatelé (bez očkování a bez prodělání Covidu): podmínkou jsou 3 negativní PCR test.
    První test provedete ještě před cestou a nesmí být starší než 72 hodin. Druhý test bude proveden po příletu na letišti Keflavík zdarma. Následně se musíte odebrat do 5-6 denní izolace v hotelu (zdarma), kterou lze ukončit pouze dalším PCR testem, tentokrát již placeným (ceny kolem 11 000 ISK).
  2. Očkovaní (vakcínami AstraZeneca, Moderna nebo Pfizer/BioNtech): není nutné testovat se před cestou, ale máte povinnost se podrobit PCR testu po příletu na Island, který je zdarma, viz detailní informace.
  3. Osoby s prodělanou nemocí Covid-19: není nutné testovat se před cestou, ale máte povinnost se podrobit PCR testu po příletu na Island, který je zdarma, viz detailní informace.

Island je na českém cestovatelském semaforu v zelené kategorii, což znamená podmínky cestování jako před pandemií, tj. bez omezení.

15. 4. Do 1.5. je znovu obnovena povinnost předložit negativní PCR test i pro očkované a po prodělání nemoci.

Od 1. 4. se testu po vstupu do země musí podrobit také osoby s potvrzením o prodělání infekce či osoby očkované. Tito cestující mohou být následně vyňati z protiepidemických opatření na hranici. Uznání potvrzení o prodělané infekci či očkování však podléhá posouzení hlavního hygienika. Na vynětí z protiepidemických opatření na hranicích tedy není automatický nárok. Od 1. dubna je povinné uvádět do formuláře datum odletu z Islandu, nejedná-li se o dlouhodobý pobyt. 

Je zavedena také povinnost karantény po příjezdu do země i pro děti narozené v r. 2005 a později.

9. 4. Island uplatňuje dočasné kontroly na vnitřních schengenských hranicích.

Všichni cestující již při nástupu do letadla povinni se prokázat negativním PCR- testem (ne starším 72 hodin). Dále je třeba při vstupu do země absolvovat další PCR-test, na který naváže 5-6 denní karanténa. Od 1. 4. platí pro cestovatele přijíždějící na Island ze zemí s vysokým výskytem nákazy (více než 500/100.000 obyv. dle ECDC) povinnost absolvovat 5ti denní karanténu mezi dvěma povinnými testy v karanténním zařízení. Její ukončení je vázáno na druhý negativní test. Vstupní PCR-testy po příjezdu do země jsou pro všechny cestovatele poskytovány zdarma. Více informací k místům, kde lze podstoupit druhý test, lze obdržet na letišti. V případě pozitivního výsledku testu po příletu je cestující povinen setrvat v karanténě v určeném karanténním zařízení.

Od 1. 4. se testu po vstupu do země musí podrobit také osoby s potvrzením o prodělání infekce či osoby očkované. Tito cestující mohou být následně vyňati z protiepidemických opatření na hranici. Uznání potvrzení o prodělané infekci či očkování však podléhá posouzení hlavního hygienika. Na vynětí z protiepidemických opatření na hranicích tedy není automatický nárok.

Od 1. dubna je povinné uvádět do formuláře datum odletu z Islandu, nejedná-li se o dlouhodobý pobyt. 

Je zavedena také povinnost karantény po příjezdu do země i pro děti narozené v r. 2005 a později.

17. 2. Certifikát potvrzující překonání nemoci COVID-19 nahrazuje povinnost podstoupit po příjezdu do země povinnou karanténu či se podrobit dvěma testům s negativním výsledkem. Následující opatření zůstanou v platnosti do 1. května 2021:

  • Občané a obyvatelé EU/schengenského prostoru mohou cestovat na Island.
  • Před každou cestou na Island platí povinnost vyplnit online registrační formulář. Stejně tak je cestujícím doporučeno stáhnout si mobilní aplikaci Rakning C-19.
  • Od 15. ledna 2021 jsou všechny osoby (včetně občanů ČR) přijíždějící na Island povinny se podrobit dvojitému testování. První test je proveden ihned po příjezdu do země a druhý po uplynutí lhůty 5-6 dní. Dobu mezi vykonáním prvního a druhého testu jsou osoby přijíždějící na Island povinny strávit v karanténě. Testy jsou prováděny bezplatně. Povinnost absolvovat testování se nevztahuje na děti narozené v roce 2005 a mladší, avšak s účinností od 13. ledna 2021 jsou rovněž povinny nastoupit karanténu společně s rodiči nebo zákonnými zástupci, resp. s osobami, s nimiž přicestovaly na Island.
  • Osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 jsou vyňaty z povinnosti karantény za předpokladu předložení certifikátu. Certifikát musí být vystaven v některém ze stanovených jazyků (islandština, norština, dánština švédština nebo angličtina) a musí obsahovat osobní data cestující osoby, datum, místo provedení testu, označení instituce, která test provedla, tel. kontakt na uvedenou instituci, datum vystavení certifikátu, jakož i formu a výsledek provedeného testu. Stejně tak jsou z povinnosti karantény vyňaty osoby, které se prokáží platným mezinárodním očkovacím certifikátem potvrzujícím plnohodnotné přeočkování proti COVID-19.

4.1.2021 Do 15. ledna je vstup do země pro cestovatele zakázán.

1.12.2020 Cestovatelé mají dvě možnosti: 1) test, pětidenní karanténu a druhý test 2) Karanténa na 14 dní. Testy nyní islandská vláda nabízí zdarma

13.10.2020. Cestovatelé jsou povinni provést před příletem registraci a doporučuje se stáhnout aplikaci trasovací Rakning C-19. Po příletu je možnost volby 14-ti denní karantény, nebo podstoupení dvou testů v pěti dnech (zahrnuje pět dní karantény).

Island je velmi bezpečným ostrovem, na kterém vám nehrozí žádná zvláštní rizika. Přesto raději dodržujte základní bezpečnostní opatření – tedy nenosste cennosti viditelně na těle nebo pohozené v tašce, neukazujte hotovost a nenechávejte cennější věci v automobilech. Islandské zákony nedovolují držení ani nejmenšího množství drogy pro vlastní potřebu, za což hrozí velké postihy.

Pamatujte také na to, že Island je poměrně neobydlený, pokud se vydáváte na treky, pamatujte na změny počasí a opuštěnost ostrova.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: