Covid, zdraví a bezpečnost

23. 7. Vstup na území Bosny a Hercegoviny je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního PCR-testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (nelze nahradit antigenním testem, lékařským potvrzením o prodělání Covidu-19, ani potvrzením o očkování).

21. 4. Aktuální informace od vodácké výpravy CK Kudrna do BOSNY A HERCEGOVINY! Průjezd Rakouskem byl cca na 10 minut, stačilo předložit testy a cíl cesty. Další hranice až do Bosny byly v podstatě bez zdržení, na hranicích Slovinsko x Rakousko nebyly kontroly žádné. Na hranicích s Bosnou trvala kontrola asi 12 minut, opět chtěli vidět testy + cíl cesty. Ve zkratce: cesta úplně bez problémů. Krom zdražení poplatků za dálnici ve Slovinsku 🙂

19. 4. Je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (nelze nahradit žádným potvrzením o prodělání infekce COVID). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum, bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit v den vydání a v následující den. Toto opatření se týká i dětí. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu(rodný list, oddací list).

Od požadavku předložení negativního testu na COVID-19 jsou dále osvobozeni občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

  • Na celém území Federace Bosny a Hercegoviny je povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru, konání veřejných akcí je omezeno na max. 100 osob na otevřeném a 50 osob v uzavřeném prostoru.
  • V Republice Srbské je v platnosti povinné nošení roušek i na otevřeném prostoru a omezení shromažďování na max. 50 osob na otevřeném prostoru za respektování dalších epidemiologických pravidel (distance, roušky).
  • Pravidla pro restaurační zařízení jsou max. jeden stůl na 10m2, max. 4 osoby za stolem, povinné masky aj.
  • Kanton Sarajevo zpřísnil podmínky shromažďování na 30 osob v uzavřeném a max. 60 osob v otevřeném prostoru, platí povinnost nošení roušek i na otevřeném prostoru. Nočním podnikům je i nadále zakázána činnost a otevírací doba restauračních zařízení je omezena do 23.00.

15. 3. 2021 Je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců (tj. včetně cizinců s pobytovým oprávněním), za předpokladu předložení negativního testu COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení (v případě, kdy na osvědčení je pouze datum, bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit v den vydání a v následující den).

PCR test na COVID-19 nelze nahradit žádným potvrzením o prodělání infekce COVID. Toto opatření se týká i dětí. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

16.10.2020 Do země je možný vstup jen s negativním testem (ne starším 48 hodin). Bez testu je možný tranzit při návratu do domovské země, je ale nutné mít povolení od úřadu.

Politická situace v zemi je stabilizovaná, stále je zde však parný vliv válečného konfliktu v devadesátých letech. V Bosně a Hercegovině jsou stále přítomné mezinárodní vojenské mise, aby dohlížely na bezpečnostní situaci v zemi.

V současné době představují pro turisty největší nebezpečí  stále zaminované oblasti. Není potřeba se obávat ve městech a jejich okolí, která jsou pečlivě odminována. Nicméně například při výletech do hor je nutné být opatrní a držet se vyznačených cest.  Před cestou je pak lepší zkontrolovat si například na webové stránce www.bhmac.org, zda se ve vaší zvolené destinaci nemohou miny ještě nacházet.

Obecně je však úroveň kriminality v zemi poměrně nízká, turistům by tedy kromě již zmíněných min nemělo hrozit žádné výrazné nebezpečí. Stačí být obezřetný a dávat si neustále pozor na své věci, a to zejména v turistických oblastech.

Podstatně větším problémem obydlených oblastí Bosny a Hercegoviny jsou toulaví psi. Jsou hladoví a množí se případy napadení člověka. Nebezpečím neobydlených nebo jen slabě obydlených oblastí jsouminy a minová pole,jako pozůstatek z občanské války v první polovině devadesátých let.

Na aktualizaci online průvodce se podílela Katka Červenková (novinářka a původce na volné noze) a Denisa Goralijová (https://www.facebook.com/TuristickyPruvodceBIH)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: