Stručný průvodce

Palestina je jméno v médiích často skloňované, obracené a promílané. Existuje, neexistuje a když ano, je to stát, nebo není? Tisíce otázek, ke kterým najdete několikanásobně více různých odpovědí, záleží jenom na tom, koho se zeptáte. Obrázek této země není ideální a ani jeho realita mnohdy nebývá přívětivá k jedincům, kteří se nebojí vstoupit do konfliktem zmítaných míst. Pokouší se poodhalit roušku jednoho z nejstarších osídlení na světě, kde se střídaly největší antické civilizace a žily postavy dějin, jenž měnily svět. Stačí se jen nebát a projít checkpointem tam, kde to mnozí nazývají západní břeh Jordánu jiní Judeou a Samaří.

Cestopisy z Palestiny

V Palestině je mnoho míst, která stojí za to určitě navštívit. Jen namátkou by se dalo vybrat například Vádí Kelt, Jericho, Nábulus se svými nádhernými mešitami a několik staletí starým hamámem, Hebron s jeho tržištěm a Jeskyně patriarchů, kde odpočívá otec několika náboženství Abrahám, Ramalláh a jeho nezapomenutelná blízkovýchodní atmosféra či malé rodinné fabriky na výrobu mýdla či olivového oleje. Odehrává se zde řada festivalů, některé až překvapivé jako je například svátek piva Oktoberfest v malé křesťanské vesnici Taybeh či mnohé další. Přečtěte si také zkušenosti našich cestovatelů v sekci cestopisy z Palestiny.

Palestina je to opravdu jiný svět. Jaký? To je velice těžké popsat. Rozdílná pravidla, v mnoha směrech naprosto odlišná od toho co známe z našich politických i geografických šířek, jindy podobná těm, které v naší zemi platila před desítkami let. Nejde však říci, že vývojově je tato země za to naší, pouze si zvolila jinou cestu. Milovníky přírody a ekologie rozhodně nepotěší. Celé území je prakticky zastavěno a volného prostoru zde opravdu moc není, vyjma pouště v jižní oblasti. Na druhou stranu nabízí málo objevený svět plný překvapení. Mnohé památky jsou cestovatelům skryté a je tak obtížné je najít, ale obyvatelé tohoto kousku země jsou většinou přátelští a rádi poradí. Chybějící prostředky na archeologické i jiné výzkumy tak mají i svou pozitivní stránku, kde jinde si můžete dovolit postavit stan přímo uprostřed antického města a kochat se nádhernou atmosférou?

Před vlastní cestou je velice prospěšné si najít a dohledat informace o místní mentalitě i zvykům. Díky nepřílišnému pohybu turistů v některých oblastech, jsou místní někdy mnohem náchylnější k bouřlivým reakcí na prohřešky proti mravům. Zvláště opatrné by měly být dívky a ženy. Arabští muži dokáží být velice galantní a ochranitelští k něžnému pohlaví, však ze stejnou vervou vlezlí a někdy až přespříliš otevření k tomu, co od „západních“ dívek očekávají. Zvláště pak, pokud z jejich chování či způsobu oblečení vydedukují (pro Evropanky mnohdy nepochopitelně), že by toho mohli dosáhnout. Bohužel to pramení ze zkušeností některých z nich (zvláště pak v turisticky více navštěvovaných místech) se „sexuální turistikou“ některých „západních“ dívek a žen. Zde je každá z nich obletována a těší se velké pozornosti mužů, což se mnohé z nich nebojí využít. Však chování, jenž by bylo v Evropě považování za normální, či přinejmenším by málokoho pohoršilo, zde nabírá naprosto jiné rozměry.

Zajímavosti v Palestině

Izraelská, turistická, nebezpečná a válečná zóna v Palestině

Přestože můžeme nabýt dojmu, zvláště pak v turisticky hojně navštěvovaných místech, jako je Jericho či Betlém, že se zde nic neděje a je tu klid a mír, neměli bychom zapomínat, že se nacházíme v zemi s jedním z nejdéle trvajících konfliktů na světě. Na tento fakt není dobré zapomínat, zvláště pak , když se vydáme mimo turisty vyšlapané stezky.

Palestinská území by se dala z turistického pohledu rozdělit na čtyři zóny:

  • První z nich jsou izraelské osady. Většinou prefabrikované novostavby a pro většinu cestovatelů, pokud se tedy nezabývají přímo touto problematiko, nijak zajímavé. Na druhou stranu pro lidi zabývající se historií osadnických hnutí, mohou nabídnout velké množství informací. Mnohé z nich však tvoří uzavřené komunity a není lehké se do nich dostat.
  • Druhá zóna by se dala nazvat „turistickou“. Jedná se především i východní část Jeruzaléma, Betlém, Jericho, Vádí Kelt. Do těchto míst je velice jednoduché se dopravit, jezdí sem mnohé turistické autobusy, cestovní kanceláře, ale i veřejné doprava. Jsou bezpečné, jelikož skoro všem stranám konfliktu záleží na klidu, který přivede turisty a ti zde mohou utrácet peníze našetřené na dovolenou.
  • Třetí zónou v pořadí je „nebezpečná“. Jedná se o místa pod přímou palestinskou zprávou (jen asi 20 procent území), jakými jsou Ramalláh, Nábulus, arabská část Hebronu, Džanín či Jabalia. Jsou to především místa hluboko uvnitř palestinských území, kam se dá dostat místní dopravou či taxíky. Možná i díky obavám o bezpečnost ze strany většiny turistů, se zde dají najít opuštěné skvosty středověké i antické architektury, jen je nutné hledat a ptát se lidí. Pro cestovatele může být občas nepříjemné potkat izraelskou armádu, které nemá turisty v této oblasti příliš ráda, či arabské extrémisty, kteří si je mohou splést s osadníky. Není to jednoduché cestování a někdy může být i nebezpečné, ale o to více zajímavé a poučné.
  • „Válečnou“ zónou je Gaza, pro většinu turistů se jedná o uzavřenou enklávu, i když v nynější době, díky „pootevření“ přechodu Rafach s Egyptem, je mnohem jednodušší se tam dostat. Však před vstupem na toto území je nutné mít opravdu dobré znalosti regionu a pokud možno i zkušenosti, jelikož zde je bezpečnostní situace opravdu špatná. Z Izraele je vstup mnohem obtížnější a problematičtější.

Je toho mnoho co tato zem může nabídnout lidem, kteří jsou otevření, schopní vnímat a ochotní hledat, nebojí se trochu riskovat a objevovat tak zemi, opředenou řadou legend polopravd a pololží, které se šíří mediálním éterem.

Vždy je nutné mít na paměti, že vstup na okupovaná území není ve své podstatě povolený a mohou tak vzniknout problémy při přechodech checkpointů zpět do Izrael. Česká ambasáda (Tel Aviv, Izrael) poskytuje své služby z konzulátu v Ramalláhu a pokud v Palestině budete trávit delší dobu, není špatné je o tom informovat.

Průvodce po Palestině připravuje Jiří Kalát.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: