Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelé Malediv se skládají z Maledivců, Drávidů, Arabů a Černochů, i přes tuto různorodost mají svou vlastní jedinečnou povahu. Jsou malou příbuznou společností se společnou historií, jazykem dhivehi a vírou v islám. Islám dal jejich společnosti sílu a víru berou velmi vážně. Jako národ oddaný náboženství se pětkrát denně modlí v mešitách a obchody jsou v době modliteb několikrát denně uzavřeny. Na některých Maledivských ostrovech lidé stále věří v jinnis, je to zlý duch, který přichází z moře, země a oblohy. S jinnis bojují tzv. fandithé, kteří získali svá kouzla a sílu k boji od místních šamanů.

Závazky jednotlivců k jejich společnosti, prezidentovi a celému národu se odrážejí v tradici silných rodinných pout. [/cut]Lidé z Malediv jsou inteligentní a upřímní, k sobě i návštěvníkům země, tolerantní a zdvořilí. K hlavě národní „rodiny“ cítí velký respekt, tak jako k hlavě každé domácnosti. Rodina je základ. Přibližně 200 000 obyvatel je roztroušeno po okolních ostrovech, čtvrtina však žije na hlavním ostrově Male. Obyvatelé vesnic některých ostrovů se cizincům mohou zdát ostýchaví. Na cizince jsou zvědaví, ale nejprve je radši pozorují z dálky. Brzy se však přesvědčíte o jejich pohostinnosti, když vám náčelník ostrova přinese studený kokosový nápoj a zdravou svačinu, obvykle připravenou z mořských produktů. Maledivané rádi hrají fotbal nebo jen fandí, od přírody jsou výbornými plavci a potápěči, s oblibou hrají také tenis, cricket nebo badminton.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: