Lidé, zvyky, náboženství

Malajsie je nábožensky velice různorodá země a veřejný život díky tomu vypadá jako nepřetržité střídání jednoho náboženského svátku za druhým. Zatímco islám je pevně uzákoněn jako státní náboženství, na většinu dalších hlavních náboženství, která jsou zde zastoupena, je pohlíženo s tolerancí, která kontrastuje s etnickými konflikty na politické a ekonomické úrovni.

Státním náboženstvím Malajsie je islám. Díky náboženské svobodě jsou z ostatních náboženství nejvíce zastoupeny buddhismus, taoismus, hinduismus a křesťanství. Ve východní části země je dodnes praktikován šamanismus.

Většinu obyvatel tvoří Malajci a příbuzná etnika. V Sarawaku a Sabahu převažují Číňané, kteří tvoří 30% populace celé Malajsie a většina z nich jsou taoisté nebo buddhisté. Mezi Indy, kteří zde žijí najdeme vedle hinduistů a sikhů také křesťany. V horských oblastech přežívá několik původních nemalajských etnik.

Islám

vyznává většina obyvatel (52 %), sem ho přinesli v 7. století arabští obchodníci z oblasti Perského zálivu. Nejranější doloženou stopou jeho původu je vytesaný kámen ze 14. století v Terenganu. Dnes každý sultán nebo panovník slouží současně jako náboženský vůdce ve svém státě – záruka, že vládcem státu se nemůže stát člověk, který není muslim. Protože svět islámu nedělá žádné rozdíly mezi světským a náboženským životem, řídí všechny stránky každodenního života. Určuje způsob, jak se mezi sebou zdravit, jak se mýt a také jak jíst. Při návštěvě hlavně východního pobřeží je dobré mít na vědomí muslimské zvyky a tradice.

Buddhismus

V Malajsii žijí kromě čínských buddhistů také malé komunity thajských, barmských a šrílanských buddhistů. Společně tvoří 17 % obyvatel. Buddhismus přivezli na poloostrov čínští a indičtí cestovatelé v 9. století. Rozšířil se ale až v 15. století, kdy do Melaky přišli čínští obchodníci a pevné místo si vydobyl s jejich přílivem v moderní průmyslové éře. Číňané ve svých 3500 chrámech praktikují tzv. mahájánový směr buddhismu (cesta Velkého vozu) na rozdíl od Thajců na severu země, kteří vyznávají cestu Malého vozu – hinájánu.

Hinduismus

Jako nejranější organizované náboženství v zemi posiloval předislámský hinduismus moc indické vládnoucí třídy. Hinduistické rituály přežívají v malajských svatbách a v jiných obřadech a epos Rámájana o indických božských hrdinech inspiruje tradiční stínové divadlo. Moderní hinduismus byl v Malajsii utvářen přistěhovalci z indického subkontinentu v 19. století, kdy si každá regionální vlna přivezla svoji vlastní podobu bohoslužeb. Největší vliv měli tamilští dělníci z jižní Indie a Šrí Lanky s jejich uctíváním Šivy. Chrámy se stavěly skoro na všech plantážích, kde pracovali. Nejvýznamnějším je kualalumpurský chrám Sri Mahamariamman.

Konfucianismus

Pro většinu malajsijských Číňanů existuje tento morální a náboženský systém paralelně s buddhismem. Stanovuje etický kodex chování, který vymezuje místo člověka ve společnosti – od nejmocnějšího vládce až po nejprostšího dělníka. Moudrý Konfucius (6. stol. př.n.l.) hlásá sebekázeň, dobré skutky, osobní morálku a řádné provádění rituálů. V moderní době byl konfucianismus základem značně konzervativních postojů vůdců čínských komunit v Malajsii.

Křesťanství

Zpracováno ve spolupráci s China Tours.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: