Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Libanonci jsou přátelští lidé s pochopením pro cizince. Téměř každá rodina má nějakého člena trvale v zahraničí. Pozvání do domu jsou velmi častá. 80% obyvatel tvoří Libanonci, zhruba 12% jsou palestinští uprchlíci z nichž 55% žije ve 12 přesně vymezených táborech. Dále zde žijí Arménci, Syřané a Kurdové, kteří přicházejí do země za prací. V Libanonu existuje 18 náboženských sekt, z toho 5 legálně uznaných muslimských skupin (cca 60 % obyvatelstva) (abecedně): alawité, drúzové, ismailité, šíité 32%, sunnité a 11 legálně uznaných křesťanských skupin (oficiálně přiznáváno cca 39 % obyvatelstva, ve skutečnosti asi 25 %): 4 ortodoxní (řečtí pravoslavní 6,5%), 6 katolických, 1 protestantská.[/cut]

Jednotlivé náboženské komunity nejsou po území Libanonu zastoupeny rovnoměrně, ale dochází k jejich koncentraci do určitých oblastí země. Šíité jsou zastoupeni zejména na jihu země, v údolí Beka‘a a na jižním předměstí Bejrútu, sunnité žijí hlavně v Tripoli, Sidónu a Bejrútu, drúzové obývají pohoří Chouf, maronité Mount Lebanon a východní Bejrút. Asi na 1000 obyvatel se v Libanonu hlásí k židovskému vyznání.

Jedná se o převážně muslimskou zemi, která je ve válečném stavu se sousedním Izraelem, tudíž je třeba nekomentovat náboženské zvyky a poměry v zemi a vyvarovat se dárkům v podobě alkoholu. Muži zde mají dominantní postavení nad ženami. Ženy by se měly zdržet vyzývavého chování a měly by mít ramena a nohy zahaleny. Do mešit vstupovat pouze bez bot. Antiizraelské postoje jsou z historických důvodů mezi Libanonci značně rozšířené.[cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: