Lidé, zvyky, náboženství

Gruzínci jsou lidé hrdí na svůj původ, kteří si přes všechny své nadvlády dokázali uchovat své kulturní zvyky atradice. Lidé v Gruzii jsou k cizincům zpravidla velmi přátelští a nesmírně pohostinní. Odmítnutí pohoštění, obvykle doprovázené všudypřítomnou vodkou či místní čačou, může být bráno jako urážka hostitele. Leckdy se dobrosrdečné pozvání může protáhnout až na několik dní. Pokud chtějí cizinci za pohoštění zaplatit, Gruzínci to berou také jako urážku. Gruzínci nesnášejí hrubost.

Země je pro cizince v zásadě bezpečnou. Kriminalita vůči cizincům je relativně minimální, s výjimkou některých zapadlejších oblastí (Svanetie). Existuje běžná kapesní kriminalita, zejména na turisticky exponovaných místech ve Tbilisi (metro, staré město). Nedoporučuje cestovat do oblastí Abchazie a Jižní Osetie, překročení této hranice je z hlediska gruzínských zákonů považováno za trestný čin, zvláště pokud přijedete z Ruska. [cut]

Host je pro Gruzínce téměř svatým. Pokud host ukáže na nějaký předmět prstem, znamená to pro hostitele, že mu tuto věc má darovat, naopak pak může ukázat na nějakou jeho věc. U stolu můžete jíst stále, ale pít a pronášet přípitek smíte pouze tehdy, když vás k tomu vyzve tamada (jakýsi šéf stolní společnosti, který se volí dokonce i při neformálních příležitostech). Funkce tamady kdysi vznikla k usmíření zničující krevní msty mezi znepřátelenými rody a nedodržování jeho pokynů může při formálnější příležitosti vést k urážce hostitele. K cizincům ale bývají Gruzíni velmi tolerantní. Pokud je vám pití proti mysli, lze vždy přiklopit dlaní skleničku a nechat si nalít pouze malé množství. Vždy je potom třeba nejprve dodržet rituál alespoň symbolického přípitku. Stolní rituál má v Gruzii obrovský význam. Říká se tu, že lidé, kteří spolu třeba před dvaceti lety poseděli u stolu, jsou vlastně příbuzní.[/cut]

Křesťanství přišlo do země až ve 4. století n.l., avšak velmi silně zde zakotvilo. Rozdělení obyvatel dle náboženského vyznání je následující: pravoslavní – 75 % obyvatelstva (65 % gruzínská pravoslavná církev, 10 % ruská pravoslavná církev), islám – 11 % (zejména v Adžárii), arménská apoštolská církev (8 %), dále židovská církev a další.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: