Historie

Filipíny jsou třetí největší anglicky hovořící zemí na světě. Mají bohatou historii zahrnující asijské, evropské a americké vlivy. V roce 1521 objevili ostrovy Španělé a od roku 1542 se staly jejich kolonií. Jméno dostaly po španělském králi Filipu II. Španělském (1527-1598). Španělská kolonizace přinesla výstavbu tzv. intamuros – měst obehnaných zdmi, uvnitř nichž se stavěly domy a kostely v evropském stylu. Od počátku kolonizace proběhlo na území Filipín téměř 300 povstání proti španělským kolonizátorům.

Teprve v 19. století se hnutí za nezávislost stalo organizovanějším a když je během španělsko-americké války podpořili Američané, získaly Filipíny 12. června 1898 nezávislost. Po definitivní porážce Španělska byly Filipíny prodány Spojeným státům a staly se tak na krátkou dobu první a zároveň jedinou kolonií USA, což přineslo ostrovům zejména velký rozvoj obecné vzdělanosti. Za 2. světové války bojovaly Filipíny po boku USA. V letech 1942-1945 byly Filipíny okupovány Japonskem a vedly proti němu partyzánský boj.

Po ukončení války získaly opět nezávislost 4. července 1946. Dnes jsou Filipíny demokratickou zemí, o čemž svědčí i fakt, že zde vychází 12 novinových titulů v angličtině, vysílá zde 7 národních televizních stanic, stovky kabelových stanic a 2000 stanic rozhlasových.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: