Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelstvo tvoří Filipínci malajského původu 91,5%; muslimové malaj.původu 4%; Číňané 1,5%. Zbytek tvoří přes 50 dalších etnik.

Na Filipínách se vyvinula kultura představující směs domorodé kultury s cizími prvky. Jedná se o vliv čínský, indočínský, indonéský, muslimský, později španělský a novodobě americký. Svou původní kulturu a zvyky si zachovaly pouze izolovaně žijící kmeny. I když tradiční divadlo, literatura a milostné písně (kundimans) v národním jazyce zaznamenaly určité obrození koncem 80. let, návštěvníci se dnes většinou setkají s různými soutěžemi krásy, prapodivnými mýdlovými operami, místními hudebními skupinami perfektně imitujícími západní populární hudbu a filipínskými filmy plnými sentimentu a násilí.

Asi 10% Filipínců (tzv. kulturní menšina nebo kmenoví Filipínci) si udržuje svou tradiční kulturu. Pak je zde kolem 60 etnických skupin, počínaje skupinou Badjao ze souostroví Sulu, což jsou „mořští cikáni“, až po bývalé lovce lebek Kalinga na severu Bontocu.

Náboženství

Pokud jde o náboženství, Filipíny jsou jedinou křesťanskou zemí v Asii, kde se více než 90% obyvatel hlásí ke křesťanství (hlavně katolickému). Největší náboženskou minoritou jsou muslimové žijící převážně na ostrově Mindanao a na souostroví Sulu. Z dalších náboženství jsou zde stoupenci filipínské nezávislé církve, buddhisté a malý počet animistů.[/cut]

Filipínci jsou všeobecně klidné povahy, jsou přátelští (i k cizincům), pohostinní a komunikativní. Evropana může někdy překvapit pomalost jednání nebo reakce (např. v obchodě), která však odráží spíše klidnější životní rytmus. Z hlediska bezpečnosti jsou Filipíny často hodnoceny zdrženlivě vzhledem ke značnému počtu únosů, údajně největšímu v Asii. Tyto únosy se většinou zaměřují hlavně na bohaté vrstvy čínských a japonských obchodníků.

Pokud cizinec dodržuje základní pravidla pohybu po městě (vyhýbat se čtvrtím s nočními podniky apod.) neměly by zejména během dne nastat problémy. V jeepney ve velkých městech dochází ke krádežím a někdy i ozbrojeným přepadům uvnitř vozu. Ze zdravotních důvodů – podobně jako ve všech tropických zemích – se doporučuje se vyvarovat tepelně nezpracovaným potravinám a vody z vodovodního řádu. Voda nalévaná zdarma k jídlu a led do nápojů pochází i v lepších restauracích z vodovodu (není filtrovaná).

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: