Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelstvo Afghánistánu se rozděluje do mnoha etnických skupin. Největší skupinou jsou Paštunové, další nejpočetnější jsou Tádžikové, Uzbekové a Hazárové. Mezi další skupiny patří například Ajmakové a Turkmenové. Mezi nejdůležitější jazyky patří paštunština a perština (darijština). Další jsou uzbečtina a turkmenština. V zemi se mluví ještě asi dalšími 30 jazyky. Většina Afghánců jsou muslimové.

Pashtunwali

Tento nepsaný kodex chování Paštunů, má předislámské kořeny a velký vliv na interpretaci islámu. Obsahuje mnoho konceptů, návodů a přikázání, z nichž důležité jsou:

Jirga – kmenový parlament – rada starších rozhoduje o všech věcech a jejím závěrům se musí každý bezpodmínečně podřídit. Trestem za neposlušnost a těžké zločiny je často vypálení domu viníka a jeho vyhoštění z kmenového území, což prakticky znamená smrt nebo odejít žebrat do velkého města (a to je pro hrdé Paštuny horší než smrt).

Melmastia – pohostinnost – poskytnout bez nároku na odměnu pohostinnost všem návštěvníkům bez rozdílu náboženství, rasy, národnosti atd.

Lokhay Warkawal – převzetí ochrany – slabší klan či jedinec může silnějšímu svěřit svou ochranu; pokud silnější přijme (formou přijetí obětované kozy nebo ovce), bojuje za svého chráněnce ze všech sil.

Badal – oko za oko – urážku je třeba oplatit urážkou, násilí násilím, vraždu vraždou, i kdyby odplata měla přijít za 1 000 let, je povinností o ni usilovat. Tento princip v praxi někdy přeroste v nekonečný boj typu oko za oko za oko za oko za oko za oko …

Saz – vykoupení se – vrah může pozůstalým nebo prostřednictvím jirgy nabídnout odškodné, ukončit tím spor a vyhnout se pomstě. Odškodným bývá někdy provdání vrahovy dcery/sestry do rodiny oběti.

Lashkar – „policie“ – pokud kmen či klan poruší ustanovení jirgy, vytvoří se lashkar, tedy ozbrojená síla o stovkách a tisících mužů, která má sjednat nápravu.

Nanewatei – odpuštění – kající se strana sporu může za druhou stranou přijít a úplně se jí podřídit a poníženě poprosit o odpuštění, přičemž od vítěze se očekává velkorysost.

Bota, baramta – vymáhání dluhů – nesplácí-li dlužník včas, zabaví mu věřitel majetek či stáda nebo unese někoho z členů rodiny, které vydá zpět až po splacení dluhu.

Itbar – důvěra – všechny obchody a smlouvy mají nepsanou podobu a jsou uzavírány jen za účasti několika svědků, jsou založeny na důvěře.

Nang – čest – i ten nejubožejší Paštun je velmi hrdý a jeho čest nelze beztrestně urazit. Urážka jednoho uráží celou rodinu, která může usilovat o pomstu. Urážky žen (jako třeba dotknutí se cizí ženy) jsou obzvláště trestány. Nepovolená sblížení (někdy nejen sexuální) muže a ženy jsou trestány smrtí obou dvou – ženu zabije její otec nebo bratr, muže otec nebo strýc.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: