Covid, zdraví a bezpečnost

14.10.2020 Lety do země byly v červnu obnoveny, další informace o vstupu nejsou specifikovány.

Při cestě do Afghánistánu musíte dát podstatně větší pozor na svou bezpečnost, než kdekoliv jinde v Asii. Dobře zvažte, zda vůbec pojedete! Posuďte své zkušenosti a aktuální situaci. To, že někdo cestoval po Afghánistánu a nic se mu nestalo, ještě neznamená, že tam je bezpečno. Devíti lidem se nic nemusí stát, ale desátý se třeba stane obětí útoku. Rozhodnutí je jen na vás!

Aktuální bezpečnostní situaci monitoruje například ANSO (Afghanistan Non-governmental Security Office) – jejich týdenní reporty jsou velmi užitečné.

Hlavní rizika v zemi jsou miny, únosy, atentáty a útoky na cizince, násilné demonstrace a bouře, konflikt s místními obyvateli způsobený neznalostí místních zvyků a islámu.

Miny mohou být všude, nejvíce kolem cest, domů, v opuštěných domech i historických pevnostech, u studní, řek a potoků a na polích. Sesuvy půdy, záplavy a jarní tání již několikrát v minulosti přemístily miny do dříve odminovaných míst. Místní lidé se často po nebezpečných územích pohybují s vědomím rizika. Na rozdíl od vás jim ale nic jiného nezbývá, chtějí-li si zajistit obživu.

Zdůrazňujte, že jste turista. V posledních letech se útoky zaměřovaly na vojáky a pracovníky humanitárních organizací (nejlépe OSN). Zastřelený turista nevyvolá tolik poprasku jako zastřelený pracovník OSN; turista většinou nemá tolik peněz; za unesené turisty se hůře vymáhá výkupné atd. Pozor – situace se mohla změnit a teroristé mohou nyní preferovat útoky na turisty jako v jiných zemích!
Pořiďte si místní mobil, nebo lépe satelitní telefon.

Cestujte s někým, kdo zná místní řeč a může tlumočit. Není-li to řidič, zvažte najmutí tlumočníka. Pokud v krizové situaci nedokážete odpovědět (kdo jste a co tady pohledáváte), může to být dost vážný problém. I tak se naučte základní fráze v Darí!

Najímáte-li auto, spřátelte se s řidičem. Bude to on, kdo vás může zachránit a čím více vás bude mít rád, tím více se bude snažit. Kupte mu cigarety, potřásejte si s ním co nejčastěji rukou, vyfoťte ho párkrát, nabídněte sušenky atd.

Nevykládejte všude, v kterém hotelu bydlíte, kam se chystáte a jaké jsou vaše plány. Nevystupujte a nenasedejte do taxi přímo před hotelem. Cestujete-li mimo větší města, mějte nocleh zajištěný dopředu.

Při přenocování v odlehlých vesnicích, navštivte arbaba. Arbab je stařešina vesnice, kterých má každá několik. Pokuste se najít toho nejdůležitějšího. Uctivě mu řekněte, kdo jste a proč jste tady. Můžete ho také požádat, aby vám poskytl přístřeší. Připravte si pro něj nějaký dárek třeba čokoládu, hodinky, něco pro děti (ale nedávejte jim to přímo) – vše za babku koupíte v Bamiyanu, Heratu i Kábulu, ale v horách to bude ceněno. Pravděpodobně vás přijme domů a tím i pod ochranu. Je-li arbab nepřátelský, běžte do jiné vesnice.

Konzervativní oděv a znalost místních a islámských norem chování je nutná.

Přečtěte si také kapitolu Bezpečnost v sekci RADY.[/cut]


Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: