Základní fakta, víza a mapa

Celý název Bolívarská republika Venezuela
Hlavní město Caracas (3,5 milionu obyvatel)
Populace 25100000 obyvatel
Hustota zalidnění 27 obyvatel/km2
Rozloha 912050 km2
Nejvyšší hora Pico Bolivar (La Columna) 5 007 m
Úřední jazyk španělština
Měna bolívar (VEB)
Nezávislost 5.7.1811 (od Španělska)
České velvyslanectví

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela, Sněmovní 9, Praha 1, 118 0011

České velvyslanectví v ČR

Velvyslanectví České republiky, Calle Los Cedros, Qta. Isabel, Urbanización Country Club, Caracas 1060, Honorární konzulát České republiky ve Venezuele, Calle 64 No. 8A – 64, Maracaibo

Vízová povinnost Česká republika byla zařazena do seznamu zemí, jejichž občané mohou s platností od 3.12.2002 obdržet turistická víza formou bezplatné turistické karty DIEX 2. Tato karta umožňuje občanům ČR vstoupit na území Venezuely za turistickým účelem pouze s platným pasem a pobývat tam po dobu až 90-ti dnů. Dobu pobytu na území Venezuely nelze prodloužit. Turistickou kartu obdrží cestující v letadle, či jiném dopravním prostředku, popř. na hraničních přechodech. Při vstupu do země je nutné mít u sebe zpáteční letenku nebo doklad prokazující pokračování cesty z Venezuely. Mezinárodní řidičský průkaz je na území Venezuely platný jeden rok. . V případě žádosti o místní řidičský průkaz je nutno podstoupit zběžnou lékařskou prohlídku, která je ovšem velmi zdlouhavá kvůli frontám (její platnost je jeden rok, je třeba ji vždy po uplynutí dané doby opakovat, cena za prohlídku je cca. 7,-US$). Mezinárodní očkovací průkaz se nevyžaduje pro vstup do země, je však nutný, pokud cestovatel pokračuje dále (například z Venezuely do Brazílie nelze odcestovat bez potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Mezinárodní očkovací průkaz je na území Venezuely platný jeden rok. Přihlašovací povinnost cizinců na území Venezuely není zavedena. Během pobytu v zemi nemůže turista vykonávat výdělečnou činnost. Dovoz neobchodního zboží pro osobní spotřebu je osvobozen od celních poplatků. Dovoz a vývoz valut není omezen. Povinná směna valut není zavedena. Zastupitelské úřady Venezuely však někdy požadují při žádosti o vízum doložit solventnost žadatele. Požadavek prokazovat zajištění finančních prostředků pro pobyt ve Venezuele je zahrnut v požadavcích k žádostem o vízum, a to formou bankovní reference. Zastupitelský úřad ČR v Caracasu nedoporučuje přivážet větší množství hotovosti. Za pašování nebo výrobu narkotik a za pašování vzácných druhů fauny může být uložen trest smrti.