Covid, zdraví a bezpečnost

19.10.2020 Vstup do země není možný.

Bezpečnost

Turisté cestující do Venezuely by se měli informovat o stávající politické situaci. Situace se neustále mění, je třeba shánět čerstvé informace zvláště v období voleb. Politické demonstrace v hlavním městě nejsou namířeny proti cizincům, nicméně je lepší se jim vyhnout. Politické události se jen výjimečně dotýkají turistických oblastí, riziko únosů je vyšší v hlavním městě Caracasu. Západní oblast hraničící s Kolumbií je ohrožována Kolumbijskými povstalci.

Z bezpečnostního hlediska patří Venezuela k rizikovým zemím. V zemi existuje vysoká kriminalita, jejíž závažnost a intenzita v poslední době vzrostla. Kromě častých drobných krádeží roste počet ozbrojených přepadení, a to i ve dne. Cestovatelé jsou zejména ohroženi pouličními zloději, v bezpečí nejsou ani cenné věci ponechané v hotelovém pokoji. Při pobytu na jednom místě, je doporučováno využít bezpečnostních hotelových schránek, při cestách do několika turistických oblastí s předpokládaným návratem do Caracasu je lépe prokazovat se jen s fotokopií letenek a pasů. Originál mít uložen na jiném místě a prezentovat jej pouze v případě krajní nutnosti. Originály letenek a druhé fotokopie pasů pak spolu s cennými věcmi je vhodné uschovat na zastupitelském úřadu ČR, včetně rezervy na zaplacení odletové daně, která pro českého občana při pobytu v zemi do 30 dní představuje 21 USD.

Pro jedince cestující po Venezuele mimo program organizované turistiky, pokud jim plán cest nedovoluje zastávku na naší ambasádě, dále platí doporučení oznámit na ambasádu příjezd do země a přibližnou trasu pohybu v zemi alespoň telefonicky. Během pobytu v Caracasu není příliš bezpečné pohybovat se pěšky mimo hlavní zóny, zejména po setmění, jiná je situace v turistických centrech (například Mérida, ostrov Margarita). Velmi nebezpečná je návštěva okrajových čtvrtí Caracasu, tzv. ranchitos, kde je běžná i závažná kriminalita. Není bezpečné pohybovat se po setmění pěšky, a to ani po ve dne rušných pěších zónách v centru. Největší nebezpečí číhá na autobusových terminálech, kde je velké množství lidí a časté tlačenice.

Finanční hotovost je vhodné si rozdělit a uložit na několik různých míst, aby v případě okradení neměli zloději možnost odcizit veškerou hotovost najednou. Nedoporučuje se cestovat do Venezuely zbytečně s cennými předměty, jako jsou šperky či drahé hodinky. Pokud jde o ostatní dražší, nicméně potřebné předměty jako jsou kamery či fotoaparáty, je vhodné nenosit je příliš viditelně. Cestování je lepší ve skupině, přičemž je vhodné, aby někdo hovořil alespoň částečně španělsky. Je vhodné před cestou uzavřít kromě kvalitní zdravotní pojistky také pojištění proti krádežím. V případě okradení je nutno se nejprve obrátit na Policii PTJ, kde bude sepsán protokol. Poté je třeba uvědomit o této události ZÚ ČR Caracas. Nedoporučuje se, aby ženy chodily v šortkách nebo v šatech.[/cut]


Zdraví:

Lékařská péče ve Venezuele je celkově na nižší úrovni než v ČR, nemocnice odpovídající evropskému standardu lze nalézt jen v největších městech. Kvalitní státní nemocnice neexistují (hygienické podmínky a vybavení ve státních nemocnicích jsou někdy problematické). Poskytnutí zdravotnické péče je bezproblémové, když je poskytována soukromými lékaři nebo zařízeními a placena hotově, ale všechny poplatky je nutné uhradit v hotovosti ihned po ošetření; ceny ve srovnání s ČR jsou vyšší. Pokud zraněný nebo nemocný nemá u sebe hotovost či platnou mezinárodní platební kartu, není ošetřen ani v případě ohrožení života.

Státní zdravotnictví je v krizi a vzhledem k akutnímu nedostatku léčiv či několikaměsíčnímu čekání na bezplatné ošetření je turistům jednoznačně doporučováno obrátit se na soukromý sektor. Státní zdravotnické zařízení poskytne pravděpodobně pohotovostní službu, i její úroveň je však nejistá. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou tedy musí turista věnovat odpovídající pozornost.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na případná zdravotní rizika spojená s návštěvou Venezuely, kde v posledních měsících dochází k značnému nárůstu onemocnění žlutou zimnicí. Upozornění se týká všech částí země včetně hlavního města Caracasu a ostrova Margarita. Zvláště jsou postiženy státy Anzoátegui (hl. město Barcelona), kde byla vyhlášena epidemiologická pohotovost, stát Miranda (včetně poloviny území hl. města Caracas a okolí), kde bylo zahájeno očkování obyvatel, stát Apure (hl. město San Fernando de Apure; zaznamenána jedna oběť) a stát Portuguesa (hl. město Guanare; zaznamenáno již 8 obětí). Doporučuje se očkování proti žluté zimnici minimálně dva týdny před cestou do Venezuely.

Zdravotní doporučení:

Nikde nepít vodu z kohoutku.
Doporučená očkování: tetanus, obrna, záškrt, tyfus, žloutenka A a B, žlutá zimnice.
Státy Barinas, Bolívar, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Zulia a Amazonas jsou ve 3. rizikové skupině malárie, doporučuje se meflochin. Bližší informace na www.who.int/wer, www.vakciny.tnet.cz, www.cestovatele.cz/nemoci a www.zelenykriz.com.
Stravovat se v zařízeních od střední cenové úrovně výše

Ovoce a zeleninu před požitím omýt tekoucí vodou
Při styku se zvířaty hrozí zvýšené riziko nákazy vzteklinou (zvláště ve večerních hodinách)
V nepřehledném terénu (mimo horské oblasti) je nutno mít na paměti možnost uštknutí jedovatými hady. [/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: