Lidé, zvyky, náboženství

Oblast byla původně zabydlena etniky Khoisan, Bantu, později Tonga, Lozi a Makololo. Prvními Evropany zde byli koncem 18. století Portugalci , později Britové. Britskou kolonií se území stalo v roce 1924 a nezávislá Zambijská republika vznikla v roce 1964.

Téměř 99 % dnešního obyvatelstva tvoří přes 70 různých afrických etnik, nejpočetnější jsou Bemba, Lozi, Nyanja a Tonga. Zbytek jsou Evropané, Asiaté a míšenci.

75 % obyvatel jsou křesťané, 24% je muslimů a hinduistů, pouze 1% animistů.

TIP: Za návštěvu stojí každoroční dubnová slavnost KUOMBOKA (jedinečná možnost vidět místní tradice). Při slavnosti přijíždí král na tradiční lodi spolu s dalšími představiteli Barotské vlády do svého zimního paláce, vítá je tisíce lidí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: