Lidé, zvyky, náboženství

Somálské pobřeží využívali odedávna především arabští obchodníci. Později se zde objevili i Evropané a koncem 19. století byla oblast rozdělena mezi Brity (sever) a Italy (jih). Obě části byly znovu spojeny v roce 1960, kdy země získala nezávislost.

Na rozdíl od jiných afrických zemí, Somálci pocházejí prakticky z jednoho kmene a hovoří stejným jazykem. Přesto jednotlivé klany stále bojují o vliv, což už zemi přivedlo mnohokrát k občanské válce.

Mnoho Somálců uprchlo do Etiopie.

V roce 1990 se severní část země, Somaliland, odtrhla a vyhlásila nezávislost na zbytku země.

V zemi panuje prakticky bezvládí. Somálsko je navíc sužováno suchem a hladomorem a lidé jsou na pokraji naprostého vyčerpání.

Samozřejmě, že za současného stavu neprojevují vůči cizincům vstřícnost ani zájem.

85% současného obyvatelstva tvoří Somálci. 99% obyvatel jsou muslimové.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: