Lidé, zvyky, náboženství

Na Seychelách žije přibližně 89 990 obyvatel. Převážná většina obyvatel ostrovů jsou křesťané, naleznete zde i muslimy a hinduisty. Národnostně převažují z devadesáti procent seychelští kreolové (potomci otroků), dále zde žijí Indové, Malgašové, Číňané a Britové. Jde tedy o velmi kosmopolitní směs různých ras, i proto tady najdete hned tři oficiální jazyky:angličtinu, francouzštinu a Kreol Seselwa (Seychelská Kreolština).

K místním zvykům neodmyslitelně patří hudba a tanec, které tvoří nedílnou součást všech slavností. Najdeme zde pestrou směs afrických a evropských prvků a tři hlavní tance:

  • sega – regionální tanec s výrazným kyčelním pohybem
  • moutya – velice erotický tanec akrických komunit otroků
  • kanmtole a kontredans – tance evropského původu (Skotsko, Francie)

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: