Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Prvními obyvateli oblasti Kalahari byli Sanové, později následováni a vytlačováni etniky Khoikhoi, Tswana a Zulu. Začátkem 19. století sem přišli první křesťanští misionáři a koncem téhož století se země stala britskou kolonií. Nezávislá Botswanská republika byla vyhlášena až v roce 1966.

Většinu dnešního obyvatelstva Botswany (přes 90%) tvoří různá africká etnika, k nejpočetnějším patří Tswana 80 % a Kalanga 11 %. Asi 7 % tvoří Afrikánci, Evropané a Asiaté.

Přibližně 40% obyvatel jsou křesťané, ostatní vyznávají různá tradiční domorodá náboženství.

Přestože země má nemalé problémy, například je zde jeden z nejvyšších výskytů AIDS v Africe a vysoká nezaměstnanost, lidé jsou mírumilovní a přátelští.[/cut]

Původní obyvatelé dnešní Botswany – Sanové (Křováci), kočovní lovci a sběrači divokých plodin a pastevečtí Khoikhoinové (Hotentoti) tvoří již jen malou část populace. Východní část země obývají převážně bantuští Tswanové. Prvními evropskými příchozími byli britští misionáři, kteří sem na začátku 19. století pronikali z jihu. Ve 20. letech minulého století sem přicházeli Ndebelové a další kmeny pod tlakem výbojných jihoafrických Zuluů. V roce 1835 Búrové – potomci holandských usedlíků, kteří přišli do Jižní Afriky v 17. století – začali osidlovat jižní oblasti země. Objevení zlata ve východní části vyvolalo mnoho územních konfliktů. V roce 1884 Britové z podnětu Cecila Rhodese (1853 až 1902) obsadili celou zemi a v roce 1885 zde vyhlásili britský protektorát Bečuánsko. To přetrvalo až do vyhlášení úplné nezávislosti v roce 1966.
Zákonodárnou moc má čtyřicetičlenný parlament. Většina poslanců je volena přímo na dobu pěti let. Patnáctičlenný poradní orgán kmenových náčelníků se podílí na řešení etnických a ústavních problémů. V zemi žije osm hlavních etnických skupin, ale Tswanové tvoří 3/4 populace, která ze 3/4 žije na venkově. Jazyk tswana a angličtina jsou oficiálními jazyky. Většina populace žije na úzkém pruhu území na východě, pouze 25 % žije ve městech.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: