HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Sikhismus

Sikhismus


Sikhy poznáte na první pohled podle typického turbanu a neholeného plnovousu a nestříhaných vlasů. Jsou vyhlášení jako dobří obchodníci a zdatní vojáci. Málokdo ale o nich ví více.

Toto náboženské společenství založil koncem 15. stol. Nának. Má své historické kořeny v hinduistickém višnuistickém hnutí bhakti a muslimském súfismu, jež se shodují ve formě uctívání Boha: opakování jména nebo jmen božích, zpěv náboženských hymnů a meditace pod vedením mistra slouží ke sjednocení s bohem.

Syntézu provedl již indický básník a mystik Kabír (1440 – 1518), učitel Nánaka. Sikhové převzali od islámu navíc odmítání boha v jevové podobě. Důležitost, srovnatelnou s Koránem, má v sikhismu Ádigranth, jediný kanonický spis, sestavený pátým guru (1581 – 1606) a obsahující na 6 000 hymnů prvních pěti guruů, Kabíra a několika bhaktů a súfíů. Podobně jako v islámu chybí kněží z povolání. „Sikh“ znamená „žák“. Sikhové se považují za žáky svých deseti guruů neboli mistrů.

Posledním z guruů byl Góbind Singh (1666 – 1708), jenž byl pronásledován a zabit na pokyn mughalských císařů. To přimělo Sikhy k založení vojenského bratrstva, chálsy (13. 4. 1699). Chálsa („čistý“) je koncept vyvolené třídy válečnických světců, jejichž všichni mužští členové mají příjmení Singh (lev), zatímco ženy připojují ke svému jméno Kaur (lvice). Chálsa je dominantní organizací ve společenství Sikhů a její příslušníky lze poznat podle těchto znaků: nestříhané vlasy a vousy, hřeben, krátké kalhoty, šavle a ocelový náramek. Ale ani chálsa nepořídila nic proti Mughalům a musela se uchýlit do horských oblastí.

Teprve po zániku mughalské vlády od r. 1738 se členové chálsy vrátili do rovin. Za Raňdžíta Singha (1780 – 1839) došlo k založení vlastního státu Sikhů v Paňdžábu. V anglo – sikhských válkách (1845 – 46) Britové tento stát porazili a přičlenili k Britské Indii. V současné době existuje sikhské separatistické hnutí bojující za nezávislý stát odtržený od Indie. Roku 1984 proto indická armáda zaútočila na hlavní svatyni Sikhů, zlatý chrám v Amritsaru. Sikhové zase reagovali zavražděním tehdejší ministerské předsedkyně Indiry Gándhíové.

I když 10. guru Góbind Singh ukončil linii velkých sikhských guruů, existují dále duchovní učitelé, kteří se těší velké úctě. Modlitebna nebo chrám Sikhů se jmenuje gurdwara, „brána ke guruům“. Připojena je často kuchyně ke stravování věřících a škola. Předmětem úctívání v gurdwarách je spis Ádigranth.

Kromě Indie, najdete Sikhy hlavně v Pákistánu, ve velkých městech (např. v Peshawaru je živá komunita a hezký chrám). Tu a tam narazíte na pozůstatky jejich vlády (pevnosti a opuštěné gurdwary) v severní části země. Z Afghánistánu byli prakticky všichni zbývající Sikhové vyhnáni Tálibánem. Komunity těchto výrazných lidí žijí také v Malajsii, Singapuru a v Bangkoku a také například ve Velké Británii, kde jich je přes 320 000.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: