Siegmund von Herberstein – diplomat v Rusku

Siegmund von Herberstein – diplomat v Rusku

Desítky diplomatických misí podnikl Herberstein pro habsburské panovníky. Nejvýznamější z nich vedla do Ruska.

HERBERSTEIN Siegmund von (* 23. 8. 1486, Vipava, Slovinsko, † 28. 3. 1566, Vídeň, Rakousko) – diplomat v habsburských službách

Stále hrozivější turecké nebezpečí, které se šířilo z jihovýchodní Evropy po pádu Cařihradu (1453), vedlo hlavu katolické církve spolu s evropskými panovníky k sondování možností vytvořit mocenské seskupení s moskevskými velko­knížaty. Myšlenky spojenectví s vládci ve východní Evropě se ozvaly se zvláštní naléhavostí u vídeňského dvora, kde vícekrát pocítili sílu Turků, kteří několikrát pronikli hluboko do zemí ovládaných Habsburky.

Ve službách císaře Karla V. a jeho bratra Ferdinanda, krále českého a uherského, se do „moskevské země“ vydal v letech 1516–18 a znovu 1526–27 Siegmund von Herberstein. Byl to zkušený diplomat, který se zúčastnil více než šedesáti misí (v řadě případů je vedl) a vícekrát překřížil Evropu do všech světových stran od jejího středu.

V roce 1549 vyšla ve Vídni Herbersteinova kniha Rerum Moscovitarum Comentarii,která rychle získala oblibu, zvláště poté, kdy ji roku 1557 Michael Zimmermann přeložil do němčiny. V Praze vyšla její německá verze roku 1568 a v češtině se objevila pod titulem Vypsání krajin země ruské v letech 1590 a 1602. Herbersteinova kniha představuje poměrně přesné vylíčení poměrů v moskevské říši, života a způsobů jejích obyvatel, státního zřízení a systému správy, hospodářského života a pravoslavného náboženství. Zvláštní kapitolu věnoval autor geo­grafickému popisu Ruska, zvláště hor a řek (zejména Uralu a Obu) i na západě téměř neznámého Bílého moře. Herbersteinův názor, že řeka Ob pramení až u Pekingu, ovlivnil hledání Severovýchodní cesty do Číny.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: