SI na Staromáku: Oáza v centru Prahy

SI na Staromáku: Oáza v centru Prahy

Skautský Institut je nejen oázou klidu, ale také místem konání desítek akcí každý měsíc, které jsou přístupné zdarma široké veřejnosti.

Skautský Institut v Praze staví mosty mezi zkušeností skautského hnutí a potřebami současné společnosti. Existují proto, aby pečovali o paměť skautingu, popularizovali ji a zpřístupňovali ji k bádání. Nezůstávají ale jen u minulosti a ptají se, jakou stopu nechává skauting na světě. Vytváří prostor pro setkávání, debatu a hledání nových impulsů.

SI je organizace, která krajinu využívá jako prostředí pro vzdělávání, sport a rekreaci. Jako součást svého poslání vnímá SI výchovu mladé generace k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí. Proto hledají formy, jak rozproudit společenskou diskuzi o stavu krajiny. Chtěli byste se přidat? Napište na [email protected]! Všem případným zájemcům o uspořádání akce podobného formátu může SI na Staromáku poskytnout prostor v programu a pomoc s propagací. Více informací nejdete zde.

V KRAJINĚ

SI na Staromáku představuje cyklus přednášek V KRAJINĚ, který se zabývá stavem našich luhů a hájů v době klimatické změny, který vychází z dlouhodobější činnosti Skautského Institutu. Přednášky se zabývají i aspektem turismu, jeho udržitelnosti, včetně výletních tipů. Česká krajina není zdravá a nezvládá klimatickou změnu. Skautský Institut věří, že s tím může a má něco udělat každý z nás! Začít můžete tím, že se budete zajímat o příčiny neblahého stavu a jeho možná řešení. 

SI na Staromáku

Nejširší nabídku průvodců a map ČR (turistických, cyklistických, horolezeckých a jiných) najdete v prodejně a na eshopu KnihyNaHory.cz

KNH

Program přednášek SI v rámci cyklu V KRAJINĚ

21. 11. 2023 – V KRAJINĚ zámeckých parků, Markéta Šantrůčková

Zámecké zahrady a parky jsou jedním z fenoménů, který se podílí na turistickém ruchu v Česku. V naší republice jich najdeme stovky – pěstěné i zanedbané, fotogenické i laiky nedoceněné. Představíme výběr, který by měl našinec rozhodně navštívit a znát. Zastavíme se tak u zásadních otázek, které trápí spíš správce parku než návštěvníka. Zámecké zahrady totiž nesou jedno dilema. Jsou na jedné straně „umělou“ přírodou, která vznikla rukou zahradníka, a zároveň v mnohých najdeme druhy rostlin i živočichů, které se z ostatních částí krajiny vytratily. Jak se rozhodnout, co má větší prioritu: kulturní nebo přírodní hodnota?

19. 12. 2023 – Zbývá ještě V KRAJINĚ co chránit?, Tomáš Janík

Znáte dobře naše chráněné krajinné oblasti a národní parky? Rádi se v nich rekreujeme. Jsou častým cílem našich toulek, výletů a výprav. Pojďme se nyní podívat pod pokličku, jak se změnila jejich krajina od začátku jejich vyhlašování do současnosti a společně zhodnotíme, kam jsme za ta desetiletí dospěli. Zároveň se zaměříme na současné výzvy územní ochrany přírody a krajiny v Česku a možné scénáře do budoucna, například jak to vypadá se vznikem dalších velkoplošných chráněných území jakými chráněné krajinné oblasti a národní parky jsou.

16. 1. 2024 – Soláry nebo rezervace V KRAJINĚ?, Tomáš Janík

Krajinu si lze představit jako kolbiště, na kterém se střetává více zájmů společnosti – chceme někde bydlet, trávit volný čas, část krajiny potřebujeme pro produkci potravin, další pak pro průmysl a výrobu energií a v neposlední je zájmem ochrana přírody a krajiny pro celkovou stabilitu systému, aby byly další funkce vůbec možné. Čas klimatické změny a snižování biodiverzity je příležitostí pro zamyšlení, kam v krajině jednotlivé zájmy společnosti a funkce, které má krajina v očích společnosti plnit, umisťovat. Ukážeme si to zejména na ožehavém a aktuálním příkladu umístění obnovitelných zdrojů energie – solárních panelů a větrných elektráren – do krajiny v kontextu její ochrany.

19. 3. 2024 – Kolik vlků V KRAJINĚ zvládneme?, Dušan Romportl

Návrat velkých šelem do krajiny střední Evropy s sebou přináší spoustu otázek i obav. Asi největší emoce pak budí návrat vlků, kteří se postupně objevují nejen v odlehlých krajinách pohraničních hor, ale i běžné kulturní krajině – třeba na Vysočině nebo v jižních Čechách. Pojďme si představit odkud sem přicházejí, kde přesně žijí a kam se nejspíše budou dál šířit. Povíme si o možnostech jejich sledování, zjišťování početnosti a hodnocení, jaké prostředí se jim líbí. Představíme si přínosy, které jejich výskyt přináší naší krajině, ale budeme diskutovat i případná rizika a otázku, zda je potřeba jejich početnost začít regulovat.

16. 4. 2024 – V KRAJINĚ, kde 100x nic umořilo tetřívka, Dušan Romportl

Ikonický obyvatel našich hor, někdy zvaný jako „černý rytíř“ – tetřívek obecný nejspíše nepřežije naši generaci. V některých rekreačně nejvíce oblíbených místech vymizí zřejmě už během nejbližších let. Vedle např. nevhodného hospodaření v lesích i na bezlesí na tom máme lví podíl i my, kteří se rádi vydáváme do hor za poznáním, sportem nebo odpočinkem. Právě enormní nárůst turistické zátěže a výstavba množství prvků rekreační infrastruktury vede k fragmentaci a zániku jeho stanovišť. Přes veškerou snahu o ochranu a podporu tohoto druhu jeho počty prudce klesají. Pojďme se zamyslet nad limity našich aktivit v přírodě, které mohou zásadně ohrožovat přežití populací chráněných druhů a představit si možnosti monitoringu a usměrňování návštěvnické veřejnosti v citlivých ekosystémech.

SI na Staromáku

Všechny akce, které Skautský Institut pořádá jsou zdarma přístupné široké veřejnosti. Podívejte se také na aktuální program, který se aktualizuje pravidelně každý 1. den v měsíci.

Skautský Institut nepůsobí pouze v Praze, ale ve spoustě českých měst a Bratislavě. Pokud byste chtěli uspořádat přednášku, pronajmout si prostor pro firemní setkání, nebo byste chtěli diskutovat o zajímavých tématech, podívejte se, kde všude Skautský Institut najdete.

SI logo

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí