Samuel Hearne – významný agent Společnosti Hudsonova zálivu

Samuel Hearne – významný agent Společnosti Hudsonova zálivu

Pod záštitou Společnosti Hudsonova zálivu putoval Angličan po severní Americe a došel až k Pevnosti prince Waleského. Hledaná ložiska mědi ale neobjevil.

HEARNE Samuel (* asi 1745, Londýn, Anglie, † listopad 1792, Anglie) – anglický cestovatel po Severní Americe, agent Společnosti Hudsonova zálivu

Vítězství Angličanů nad Francií v bojích sedmileté války, které probíhaly v Americe, otevřelo Společnosti Hudsonova zálivu (založena 1670) nové obchodní možnosti. Mezi prvními uzavřel se Společností smlouvu o vyhledání nových lovišť kožešinových zvířat, ale i nerostných ložisek na severu Kanady čtyřiadvacetiletý S. Hearne. Jeho úmyslem bylo najít ložiska mědi, jejíž úlomky přinášeli anglickým nákupčím Indiáni, a najít trasu, kudy vede Severozápadní průjezd mezi Atlantským a Tichým oceánem.

První pokusy v letech 1769 a 1770 skončily neúspěchem, když Hearne neměl dostatek zásob ani patřičné vybavení a musel se vrátit z půli cesty. Dostal se do Pevnosti prince waleského (Fort ­Prince of Wales, později Churchill) na břehu Hudsonova zálivu, kde mu nabídl pomoc indiánský náčelník Matonabee z kmene Čipivejů. V prosinci 1770 se v doprovodu několika dalších Indiánů společně vydali na lyžích k severozápadu. Na jaře 1771, když roztály sněhy a rozmrzly řeky a jezera, pokračovali na člunech z březové kůry k hornímu toku řek Kazan, Du­bawntThelon.

Velké putování končí knihou

13. července dopluli k vodopádům na řece Coppermine, o níž předpokládali, že se vlévá do Severního ledového oceánu. Hearne se stal svědkem krvavého nepřátelství mezi Indiány a Eskymáky (jedny z vodopádů dostaly pojmenování Bloody Falls). Zároveň zjistil, že hledaná ložiska mědi neexistují. Nedokončil svou cestu k polárnímu moři, přesto však zátoka, do které se Coppermine vlévá, dostala jeho jméno. Zklamaně se vracel k jezeru Contwoyto a pokračoval k východnímu okraji Velkého otročího jezera. Po půldruhém roce se v poslední červnový den 1772 vrátil do Pevnosti prince waleského.

Společnost Hudsonova zálivu Hearnovi důvěřovala a vyslala jej roku 1774 do centrální Kanady, aby založil pevnost na ochranu obchodních zájmů Společnosti (Cumberland House). Ve válce, kterou vedla Anglie proti americkým osadám, dobyli Francouzi, spojenci povstalců, v roce 1782 Pevnost prince waleského. Mezi zajatci se octl i S. Hearne. Jeho vyprávění zaujala francouzského kapitána J. F. de La Pérouse. Přemluvil Hearna, aby vydal tiskem svůj popis cesty. Vyšel v Londýně, kam se Hearne roku 1785 odstěhoval, s názvem Putování od pevnosti prince Waleského v Hudsonově zálivu k Severnímu oceánu.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: