HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Robert Hermann Schomburgk – průzkumník Guyany

Robert Hermann Schomburgk – průzkumník Guyany

R.H. Schomburgk pod záštitem britského impéria mapoval území Guyany, kde se svým mladším bratrem prozkoumal zejména tamní říční síť. Za své zásluhy si později vysloužil královnino uznání a vstoupil do diplomatických služeb.

SCHOMBURGK Robert Hermann (* 5. 6. 1804, Freyburg/Unstrut, Německo, † 11. 3. 1865, Berlín-Schöneberg, Německo) – německý obchodník a britský diplomat, cestovatel po Jižní Americe

Od konce 16. století, kdy W. Raleigh hledal na území mezi řekami Orinokem a Amazonkou „zlaté město“ Manoa, nebylo území Guyany (rozdělené mezi Velkou Británii, Nizozemsko a Francii) příliš probádáno. Teprve ve 30. letech 19. století získala Londýnská geografická společnost, jednající v zájmu britské koruny, německého obchodníka R. H. Schomburgka pro výpravu do vnitrozemí Guyany a na území, která s jejím územím souvisejí.

Robert H. Schomburgk, který žil již několik let v Západní Indii, přizval k výzkumům svého mladšího bratra Richarda (1811–1895), nadšeného botanika a sběratele přírodnin. Společně zkoumali v letech 1835–40 oblast řeky Essequibo a jejích přítoků (zejména Rupunani), která jako páteř protéká Britskou Guyanou. Při cestě k jejím pramenům objevili na hranicích Brazílie nevysoké pohoří, tvořící rozvodí mezi přítoky Essequiba (Potaro a Mazaruni) a řekami, jejichž vody odvádí Río Branco do Amazonky. Pokračovali (1839) do Serra Pacaraima a pohoří Raraima. Přešli do údolí řeky Ucaricaá a cesta k jejím pramenům je zavedla do pohoří Serra Parima a k hornímu toku Orinoka. Po řekách Orinoku a Casiquiare se dostali do vod Río Negra a po něm pokračovali do Amazonky. Proti proudu Río Branka se pak vrátili (1840) do Britské Guyany.

Bratrské zkoumání Guyany

Dalších pět let (1840–45) věnovali bratři Schomburgkové cestám po Guyaně. Zkoumali zdejší říční síť a vytvářeli mapové podklady pro stanovení dosud neujasněných hranic britského záboru vůči Nizozemské Guyaně (Surinamu), Vene­zuele a Brazílii, které se staly na celá desetiletí předmětem velmi složitých jednání mezi jednotlivými státy. Schomburgkové upřesnili tok řeky Cuyuni (1841), v jejímž povodí byly objeveny v roce 1840 bohaté zlaté doly, které kdysi hledal W. Raleigh. Vydali se k hornímu toku Tacutu (přítoku Río Branka) a v letech 1843–44 přešli Britskou Guyanu od západu k východu – od horního toku Rupununi k hraniční řece (mezi Britskou Guyanou a Surinamem) Courantyne.

Královnino uznání

Po skončení výpravy se cesty bratří Schomburgků rozešly – Robert Hermann, jenž získal od královny Viktorie šlechtický titul (1845), vstoupil do diplomatických služeb. Stal se britským zástupcem v Dominikánské republice (1848) a v letech 1856–64 byl generálním konzulem v Bangkoku. Mladší bratr Richard se po zpracování bohatých botanických sbírek, získaných v Jižní Americe, odstěhoval do Austrálie. Věnoval se studiu rostlinstva Jižní Austrálie a roku 1865 se stal ředitelem botanické zahrady v Adelaide, kde také zemřel.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: