Richard Štorch

Richard Štorch

(* 24. 2. 1877 Horažďovice, † 22. 5. 1927 Praha) – český lovec a cestovatel

Syn berního úředníka vyrůstal v Horažďovicích, Třeboni a v Praze, kde vystudoval obchodní školu a stal se úředníkem ve Všeobecné nemocnici. Seznámil se s B. Machulkou a spolu s ním v listopadu 1898 odjel do Tripolisu. Odtud chtěli proniknout do nitra Sahary a získat tak cestovatelskou slávu, ale turecké úřady jim cestu zakázaly.

V Tripolisu si nakonec zařídili obchod se živými i vycpanými zvířaty; zpočátku jej vedl Machulka, protože Štorch již na jaře 1899 odjel zpátky do Čech a vrátil se až za dva roky. Poté, co Machulka odjel na Madagaskar (1901), převzal vedení obchodu Štorch, ale po nějaké době jej načas uzavřel a usadil se v Káhiře. Pak odjel za Machulkou na Cejlon a společně podnikli dobrodružnou anabázi přes Indii, Persii, MezopotámiiBlízký východ do Egypta. Štorch se vrátil do Tripolisu, aby tam zrušil obchod, a roku 1906 odjel do súdánského Chartúmu, kde už tehdy žil i Machulka.

Z obchodníka lovcem

Obchod se zvířaty vyměnili za jiný způsob podnikání, a to pořádání loveckých výprav – safari. Dva roky podnikali společně, pak se rozhodli jít každý vlastní cestou. Vládní pověřenec Rudolf Slatin paša, původem z Vídně, jim opatřoval bohaté zákazníky, a tak měl Štorch čest provázet hned několik příslušníků bankéřské rodiny Rotschildů.

Prostřednictvím J. Kořenského se seznámil s hronovským továrníkem F. Oberländerem, pro něhož připravil safari na zimní měsíce roku 1911. Z Chartúmu vypluli parníkem do Lada v jižním Súdánu, pak pěšky, pouze s oslími soumary, pokračovali až ke konžským hranicím. Jednou se Oberländer oddělil od skupiny a stopoval divokého buvola, nakonec jej nalezl, ale jen ho poranil. Rozzuřený buvol třikrát nabral továrníka na rohy a zabil… Štorch se po této tragické události vrátil do Chartúmu a brzy odcestoval do Prahy.

Průvodcem po Africe

Ještě téhož roku (1911) se ale pootavský rodák vrátil na černý kontinent znovu. Stal se průvodcem a zoologem rakouské výpravy do východní Afriky, kterou vedl vídeňský architekt Kmunke. V listopadu se členové výpravy vylodili v Mombase a s karavanou cestovali na území dnešní Ugandy.

Přes Kampalu se dostali k sopce Elgon (4235 m), kterou zdolali a prozkoumali. Odtud zamířili k Nilu, kterého dosáhli v Gondokoru. Dále pluli parníkem do Chartúmu a po železnici dojeli do Egypta. Štorch se nakrátko vrátil do Čech, ale v letech 1913 a 1914 opět uspořádal safari na horním Nilu.

Špatné zdraví

První světová válka jej zastihla v Čechách. Pořádal přednášky o Africe, a aby jako Machulka nemusel do armády, vydával se za egyptského občana. Frontě se nakonec vyhnul, zato nějakou dobu strávil ve vězení. S podlomeným zdravím pak jezdil do Afriky již jen za obchodem.

V letech 1926 a 1927 se sice dvakrát pokusil uspořádat safari, ale zdraví ho donutilo vzdát se těchto plánů. 12. 5. 1927 se vrátil do Prahy v tak špatném zdravotním stavu, že musel být ihned hospitalizován, a po deseti dnech zemřel. Jeho srdce nevydrželo nástrahy afrického podnebí.

Rukopis připravovaného velkého cestopisu o Africe se ztratil, a tak po Štorchovi zůstalo jen několik drobnějších článků (popis výpravy na Elgon pro Sborník České společnosti zeměvědné) a především bohaté sbírky zvěře, které věnoval Národnímu muzeu. Největší vzácností mezi nimi je dnes takřka vyhynulý brodivý pták člunozobec.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: