Podrobná pravidla

Podrobná pravidla

Podrobná pravidla soutěže Expedičního fondu

1. Předmět soutěže Expedičního fondu

Soutěž Expedičního fondu probíhá celý rok, přičemž výsledky se vyhlašují 1-2x ročně. Kdokoliv může přihlásit svůj dosud neuskutečněný projekt obsahující prvek dobrodružství anebo objevování. Zřizovatelem Expedičního fondu je občanské srdužení Hedvábná Stezka.

2. Ceny soutěže

Expediční fond rozděluje peněžní, hmotnou a mediální podporu v celkové výši, která je v každém kole soutěže různá. Počet oceněných projektů není předem stanoven. Podpora je určena všem účastníkům expedice; pokud to není technicky možné, musí být využita způsobem, na kterém se účastníci expedice shodnou.

3. Typy podporovaných projektů

O podporu Expedičního fondu se mohou ucházet následující typy projektů, pokud budou obsahovat prvky objevování anebo dobrodružství:

  • vědecký
  • humanitární, charitativní nebo související s ochranou přírody
  • sportovní (vodácký, horolezecký, speleologický, objevitelský aj.)

Projekt musí být vlastním a originálním projektem žadatele/ky, který je jeho organizátorem/kou či realizátorem/kou.

Za „vědecký“ považujeme projekt tehdy, kdy ho uskutečňují osoby s odpovídajícím vzděláním či zkušenostmi a ve spolupráci s univerzitou nebo jinou vědeckou institucí. Upozorňujeme, že také vědecké, humanitární a charitativní projekty, které žádají o naši podporu, musí obsahovat prvky dobrodružství nebo objevování.

4. Požadavky na výstupy z projektu

Vítězové soutěže uzavřou s Expedičním fondem dohodu, ve které jsou stanoveny požadavky podmiňující přidělení finančního příspěvku a to tak, aby tyto podmínky byly přiměřené výši podpory. Obvykle jsou požadovány minimálně dvě kvalitní reportáže z expedice na stanovené téma.

5. Přihlášení do soutěže

Vyplňte přihlášku do soutěže Expedičního fondu a zašlete ji organizátorům soutěže na e-mailovou adresu projekty(zavináč)expedicnifond.cz. K přihlášce je nutné přiložit některý z vašich dřívějších mediálních výstupů (např. odkaz na reportáž nebo cestopis s fotografiemi).

Přihlášky musí být doručeny nejpozději do půlnoci dne, který byl určen jako konečný den pro doručení přihlášek pro dané kolo. Později doručené přihlášky budou posuzovány v dalším kole.

Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním údajů na ní uvedených pro účely Expedičního fondu. Tyto údaje například umožní organizačnímu týmu Expedičního fondu komunikaci s účastníky soutěže. Nejsou a nebudou nikdy zveřejněny, maximálně jsou partnerům Expedičního fondu poskytnuty kontaktní údaje o vítězných projektech (většinou e-mailová adresa), které slouží pro další vzájemnou komunikaci. Poskytnutí tohoto souhlasu je nutnou podmínkou pro účast v soutěži.

Další součástí přihlášky je souhlas se zveřejněním přihlášeného projektu. Tento souhlas není nutný pro zařazení do soutěže. V případě jeho neposkytnutí bude zveřejněno jen jméno předkladatele a anotace projektu.

6. Průběh soutěže

Posouzení přihlášeného projektu probíhá ve dvou fázích. V první fázi – do 30 dnů ode dne, kdy byl projekt zaslán – dostane předkladatel informaci, zda postoupil do finále. Hodnocení provede organizační tým Expedičního fondu společně s hlavními partnery s přihlédnutím k veřejné diskuzi o zveřejněných projektech na internetu.

Druhá fáze – finále – proběhne do 30 dnů ode dne uzávěrky přijímání projektů. K finálovému hodnocení je svolávána komise, jejímiž členy jsou zástupci každého sponzora a mediálního partnera Expedičního fondu, Českého horolezeckého svazu, České speleologické společnosti a případně další osobnosti stanovené zřizovatelem Expedičního fondu.

7. Kritéria výběru

Projekty jsou posuzovány hlavně podle následujících kritérií:

  • míra prvku dobrodružství anebo objevování,
  • originalita a unikátnost,
  • věrohodnost žadatele/ky,
  • vědecký nebo sociální přínos.

8. Hodnocení projektů

Osoba, která se jakýmkoli způsobem podílí na některém soutěžním projektu, nesmí být členem komise. Při hodnocení přihlášek postupuje každý člen komise nezávisle a samostatně, podle všech jemu dostupných informací a rozhoduje dle svého vědomí a svědomí.

Zasedání komise se koná nejpozději do měsíce po konečném dni pro doručení přihlášek. Členové komise mohou zaslat své hodnocení projektů e-mailem. Na zasedání komise je provedeno konečné vyhodnocení soutěže na základě stanovisek přítomných členů komise a stanovisek zaslaných e-mailem. Elektronické hlasování má ale jen doporučující charakter. Ze zasedání komise je pořízen zápis s celkovými výsledky hodnocení.

Výsledky soutěže budou oznámeny do 30 dnů od konečného dne pro doručení přihlášek na serveru www.HedvabnaStezka.cz a zároveň e-mailem všem zúčastněným.

9. Pravidla pro vítěze soutěže

Způsob předání cen bude dohodnut s vítězem při oznámení výhry individuálně. Výherci mají na uzavření smlouvy s Expedičním fondem 30 dnů ode dne, kdy byli o výhře informováni.

10. Změna pravidel

Expediční fond si vyhrazuje právo změnit mezi jednotlivými koly pravidla soutěže. Projekty přihlášené do jakéhokoliv kola musí vyhovovat pravidlům daného kola.

11. Speciální pravidla

Expediční fond může pro každé kolo vyhlásit speciální pravidlo nebo expediční cíl (např. zorganizovat expedici na určité místo, provést expedici s využitím ekologických dopravního prostředků aj.). Projekty splňující tyto pravidla budou v daném kole zvýhodněny (nemají ale zaručený automatický úspěch!). Seciální pravidla platná pro aktuální kolo budou vyhlášena spolu s vyhlášením tohoto kola, nebo v jeho průběhu.

Zkušenosti čtenářů

Roman Dula

Pokousel jsem se poslat prihlasku do souteze Expedicniho fondu, ale nedosla. Jaka je tedy spravna emailova adresa. Dekuji, Roman Dula.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: