Karel Thon

Karel Thon

(* 2. 12. 1879 Golčův Jeníkov, † 17. 7. 1906 tamtéž) – český zoolog a zoogeograf

Jeden z největších talentů české vědy na sebe upozornil již v průběhu svých gymnaziálních studií ve Slaném, když publikoval několik statí a vynikající kresby v časopise Vesmír. Už tehdy směřoval k zoologii, kterou v letech 1898–1902 vystudoval na pražské univerzitě (u F. Vejdovského).

Navštěvoval přednášky i na pražské německé univerzitě u R. Lendenfelda. Po doktorátu ještě dva semestry pokračoval na univerzitě v Mnichově. V roce 1904 pak spolu s J. V. Danešem podnikl výzkumnou cestu do Hercegoviny, o níž společně referovali v Petermann’s Geographische Mitteilungen ve stati Die westherzegowinische Kryptodepression.

Vědecky se soustředil na studium roztočů a láčkovců a také na výzkum jezer a jezerní fauny (Hydrachnologický výzkum Čech, 1900). V roce 1905 se Thon habilitoval, ale nemoc, která jej trápila od dětství, mu dopřála jen jediný semestr výuky. Jeho přednášky ze zoogeografie vydal posmrtně pod názvem Úvod do všeobecné zoogeografie (1907) V. Švambera (spolu se životopisnou studií o Thonovi od J. Babora); staly se na dlouhou dobu nejlepší českou prací v daném oboru.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: