Josef Zukriegel

Josef Zukriegel

(* 18. 3. 1889 Jičín, † 4. 10. 1945 Praha) – český zeměpisec a oceánograf Jičínský rodák vystudoval jednak zeměpis (u V. Švambery), jednak farmacii, která ho živila. Učarovalo mu však moře, především Severní ledový oceán, jehož výzkum se stal jeho životním posláním.

Nejen terrestrické, ale i fysikálně, i biologicky-oceánografické poměry Severního moře Ledového jej řadí mezi nejzajímavější oblasti světa. Není totiž druhého místa na Zeměkouli, které by tak podrobeno bylo neustálým fyzikálním změnám, ponejvíce tepelným i hustotným, jako výsledku či následku styku ohromných a tak rozdílných proudů vodních, jako Severní moře Ledové. Zde narážejí na sebe větve teplých proudů tropických i ledové protiproudy z oblasti severopolární, zde na ostrovech jsou vyvrhována plovoucí rezidua lesů tropické Ameriky i pralesů z okolí veletoků sibiřských. Tu na povrchu i v hlubinách odehrává se věčný boj mezi dvěma různými světy oceánskými, zde jejich extrémy se stýkají… ,“ dramaticky dokázal uvést přednášku jeden z mála našich oceánografů, Josef Zukriegel.

První a jediná výprava

Na svou jedinou vědeckou cestu se vypravil, na Švamberovo doporučení, v létě roku 1933. Cestu podnikl na lodi General von Steuben, plující na pravidelné trase z Německa na Island a Špicberky. Veškerá měření prováděl Zukriegel sám, jen někdy mu pomohli němečtí lodní důstojníci.

Loď vyplula 19. 7. 1933 z Bremerhavenu, se zastávkami ve skotském Leithu a na Orknejích přistála po čtyřech dnech na Faerských ostrovech. Odtud pokračovala k severozápadu a 25.7. General von Steubenpřístálvislandském Reykjavíku. Zde Zukriegel naměřil (na severním polárním kruhu) 13 °C teplý vzduch i vodu a konstatoval velmi teplé léto.

Na další cestě za Islandem měl český oceánograf výtečnou možnost pozorovat 30 m vysokou ledovcovou horu, plující po hladině oceánu. 28. 7. minuli sopečný ostrov Jan Mayen a po dalších dvou dnech dorazili do Kingsbay na Špicberkách. Loď odtud, právě z důvodu vědeckých výzkumů, zamířila k severu a v dopoledních hodinách 1. 8. 1933 narazila na 81° 07´ severní šířky a 10° 30´ východní délky na souvislý led.

Večer téhož dne se výprava vrátila na Špicberky a zamířila zpět na jih. 3. 1. její členové krátce navštívili Medvědí ostrov a dalšího dne nejsevernější bod Evropy, Nordkapp. Po plavbě kolem norského pobřeží s několika zastávkami (Tromsö) a návštěvou fjordů se 13.srpna loď s Zukriegelem na palubě vrátila do Bremerhavenu.

Výsledky měření

Zukriegel podnikal měření po celých 24 hodin a snažil se své výzkumy porovnávat s výsledky dalších odborníků, především F. Nansena a G. Schotta. Léto roku 1933 označil za extrémně teplé, když v některých místech byla teplota moře až o 6 °C teplejší než průměr (severně od Islandu). Kromě rozsáhlé práce pro Sborník Čs. společnosti zeměpisné (1934) publikoval své výsledky v anglicky psané práci Cryologia maris, publikované ve Švamberově edici Travaux géographiques tche*ques. Na základě této studie o mořském ledu se neúspěšně pokusil habilitovat. Zakladatel naší oceánografie zemřel krátce po skončení druhé světové války, aniž měl možnost rozsáhlejší vědecké práce.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: