John McDouall Stuart – nezdolný cestovatel

John McDouall Stuart – nezdolný cestovatel

Anglický kartograf a významný průzkumník Austrálie J.M. Stuart trpěl vážnou oční chorobou. I přes toto omezení dokázal přejít Austrálii od jihu k Arnhemské Zemi. Tato důležitá cesta dodnes nese jeho jméno.

STUART John McDouall (* 7. 12. 1815, Dysart, Fife, Skotsko, † 4. 6. 1866, Londýn, Anglie) – britský cestovatel po Austrálii

Obtíže cestování po australském vnitrozemí poznal postavou drobný J. M. Stuart jako kartograf při výpravě Ch. Sturta z let 1844–46. Těžká oční choroba načas odložila Stuartovu účast na podobných podnicích; až v letech 1858–59 podnikl tři cesty v oblasti jezer Eyre a Torrens, které v květnu 1858 obešel a jeho podobu zanesl do mapy. Objevil Gairdnerovo jezero a dostal se do Ceduny na pobřeží Velkého australského zálivu.

Přes pokračující oční chorobu se v lednu 1860 vydal z Adelaide na sever. 13. dubna došel k horskému hřbetu, jemuž dal jméno guvernéra Jižní Austrálie MacDonnella. Po dalších deseti dnech dosáhl geografického středu Austrálie a objevil výšinu, která později dostala jeho jméno. Dosáhl Attack Creeku, ale nedostatek vody a tenčící se zásoby donutily Stuarta k návratu.

Nezdolná řeka Victoria

V lednu 1861 se nezdolný Stuart pustil v doprovodu třinácti mužů z usedlosti Mount Margaret nedaleko Eyrova jezera k severu. Koncem dubna se dostali k 18. rovnoběžce a Stuart se jedenáctkrát neúspěšně pokusil postoupit k řece Victoria (v Arnhemské zemi) nebo ke Carpentarskému zálivu. Musel se vrátit a v říjnu 1861 se objevil v Adelaide.

Po krátkém odpočinku se znovu vypravil na sever a v červenci 1862 dosáhl horního toku řeky Roper a dostal se až na severní pobřeží Arnhemské země (26. 7.), čímž dokončil přechod Austrálie od jihu k severu. Stejnou cestou se vraceli zubožení účastníci Stuartovy výpravy do Jižní Austrálie a 18. prosince 1862 se doslova dovlekli do Adelaide. Vůdce výpravy se prý podobal spíše „živé kostře“, jak si poznamenal do deníku. Trasu, kterou se svými průvodci prošel, zakrátko začaly lemovat telegrafní sloupy (od 1872). Dostala jméno Stuartova silnice a spojuje město Alice Springs se severem Austrálie.

Pokračující nemoc donutila Johna Stuarta, aby se uchýlil do Anglie, kde vyšly jeho deníky z cesty napříč Austrálií, které mu přinesly známost mezi geografy. Jejich autor ale dožíval ve velmi skromných poměrech.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: