Friedrich Simony: znalec nejvyššího pohoří Evropy

Friedrich Simony: znalec nejvyššího pohoří Evropy

Příběh téměř renesančního člověka v oboru geografie. Ze znojemského lékárníka, přes výzkumníka, po prvního profesora Vídeňské univerzity.

Vědecké začátky

Friedrich Simony (*30. 11. 1813 Hrochův Týnec, † 30. 7. 1896 Sankt Gallen, Rakousko) – rakouský geograf

Narodil se jako syn vojenského lékaře původem z Uher – v Trenčíně a ve Znojmě se vyučil lékárníkem. Teprve později, zásluhou botanika J. Jacquina, se dostal na vídeňskou univerzitu, kde vystudoval přírodní vědy. V roce 1840 se Simony poprvé vydal na výzkumy do Alp, do oblasti Solné komory (Salzkammergut); věnoval se zde výzkumům jak po stránce geografické, tak geologické.

Prvním profesorem Vídeňské univerzity

Roku 1848 získal místo kustoda v zemském muzeu v Klagenfurtu. O dva roky později přešel do Říšského geologického ústavu ve Vídni a v roce 1851 byl jmenován prvním profesorem geografie na vídeňské univerzitě, kde působil až do odchodu na odpočinek v roce 1885.

Životní dílo

Svůj vědecký zájem od mládí orientoval na studium Alp, zejména jejich geomorfologii. V září 1843 prvně vystoupil na Dachstein (2 996 m) a kvůli meteorologickým pozorováním na něm setrval čtyři dny. Simonyho upoutal nejen výzkum horských ledovců a tvarů vzniklých ledovcovou činností, ale také studium jezer a horského klimatu. Do hor podnikl stovky cest, kromě Alp navštívil také Krkonoše, Tatry, Karavanky a další pohoří. Po celé řadě menších studií a monografií završil své dílo monumentální syntézou Das Dachsteingebiet, ein geographisches Charakterbild aus den österreichisches Nordalpen (Vídeň 1889–95), doplněnou rozsáhlým atlasem o 132 listech.

Výtvarník, fotograf a dobrý pedagog

Kromě velehor se také zabýval matematickou geografií, statistikou a tvorbou geologických map. Simony velmi dobře kreslil a fotografoval, opět hlavně alpskou krajinu. Během svého působení na univerzitě vychoval celou řadu žáků, z nichž nejvýznamnějším byl geomorfolog Albrecht Penck, jenž rovněž zpracoval Simonyho životopis (Friedrich Simony. Leben und Wirken eines Alpenforschers, 1898).

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: