HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz KnihyNaHory.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

EKOLOGICKÁ SEKCE

EKOLOGICKÁ SEKCE

Předseda

RNDr. Petr H. Verner, CSc.

Kontakt: petrverner(@)hotmail.com

V souladu s hlavním úkolem Společnosti přátel Afriky je hlavním cílem sekce přiblížit české veřejnosti přírodu, přírodní prostředí, ale také životní prostředí obyvatel subsaharské Afriky a jejich vztah k přírodě a vzájemné souvislosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice ochrany přírody.

Dalším, stejně významným cílem je podpora vybraných projektů zaměřených na řešení některých ekologických problémů Afriky a spoluúčast na nich. ES podporuje jak rozvojové praktické – realizační projekty, tak vývojové, výzkumné i vědecké projekty.

Uvedené cíle provádí zejména formou přednášek, besed, promítání filmů, výstav, vědecko-populárních publikací, relací v rozhlase a televizi, osobních konzultací a také přímou podporou nebo spoluúčastí na řešení rozvojových projektů.

Příklady akcí z nedávné doby:

A. Na úseku popularizace

Účast na výstavě MŽP: Mezinárodní rok boje proti suchu a rozšiřování pouští (Botanická zahrada Praha, leden 2006)

Účast na výstavě ČZU: Výstava fotografií: Podpora přírodních rezervací a národních parků Senegalu (ČZU, listopad 2008)

Přednášky a besedy:

Přírodní rezervace Ghany (ing. L. Mojžíšová, ing. R. Kotrba, 3/2006)

Fauna východní Keni (T. Mazuch, 5/2006)

Přírodní rezervace Senegalu (ing. K. Koláčková, ing. N. Al Hakimová, 5/2006)

Národní parky Jižní Etiopie (ing. M. Antonínová, ing. K. Tomášová, 5/2006)

Ochrana vzácných antilop v Senegalu
(Mgr. P. Hejcmanová, Ing. M. Antonínová, Dr. P. H. Verner, 10/2006)

Národní parky Tanzanie (ing. L. Mojžíšová, 10/2007

Národní parky Jižní Afriky (ing. R. Kotrba, 4/2008)

Relace v Českém rozhlase: Záchrana antilopy Derbyho (ing. M. Antonínová, 2008)

Relace v České televizi: Ochrana antilop v Senegalu (ing. K. Koláčková, ing. J. Svitálek, 2008)

B. Na úseku podpory projektů :

Projekt: „Chov antilopy losí v ČR“ (ITS-ČZU, vede ing. R. Kotrba) – v roce 2006 byla dokončena výstavba stáje a obory v Lánech a převezeno sem z farmy Březová 20 antilop losích. Při jejich krmení a ošetřování napomáhá tým deseti členů sekce. Jedním z cílů je získat praktické zkušenosti při zakládání a řízení oborových chovů antilop v Africe. Práce na tomto projektu probíhaly i v letech 2007-2009 a dále.

Projekt: „Ochrana a chov antilopy Derbyho v Senegalu“ (rozvojový projekt s garancí MZV ČR, realizuje ITS-ČZU, koordinátor dr. P. H. Verner a dr. P. Hejcmanová, probíhal v letech 2000-2006), provedeno letecké i pozemní sčítání zvěře, ekologický průzkum, navázána základní spolupráce se zahraničním partnerem, uspořádán workshop pro senegalské odborníky v Praze, vycvičen tým českých expertů, vybudovány první dvě obory a zde umístěny chovné skupiny antilop (náročné odchyty a převozy). Vypracována základní strategie ochrany a managementu.

Projekt: „Podpora přírodních rezervací a národních parků Senegalu“ (návazný rozvojový projekt s garancí MŽP ČR, realizuje ITS-ČZU, ved. řešitelé ing. M. Antonínová a ing. K. Koláčková, probíhá v letech 2007-2009), provedeno několik školení senegalských dětí i dospělých-s výchovnými exkurzemi do obor, soutěž senegalských a českých školáků v kreslení žab, vybudována velká trvalá expozice o ochraně přírody v rezervaci Fathala, vybudována další obora s novou chovnou skupinou antilop Derbyho, zavedeny identifikace mláďat a zpřesněn management (z původních šesti bylo do roku 2008 odchováno 50 antilop), byla vypracována první plemenná kniha antilop Derbyho (v trvalé české správě).


Podrobnější informace o dvou posledně jmenovaných projektech můžete nalézt na web (v angličtině): http://gianteland.webnode.cz/


Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: