Dušan Trávníček

Dušan Trávníček

(* 14. 4. 1925 Brno, † 12. 4. 1996 tamtéž) – český historický geograf

Žák a pokračovatel B. Horáka vystudoval dějepis a zeměpis na brněnské univerzitě (1950) a po krátkém středoškolském působení byl přijat (právě na Horákovo doporučení) do Kabinetu pro historickou geografii ČSAV. Odtud přešel do tehdejšího Kartografického a reprodukčního ústavu a podílel se zde na zpracování Kapesního atlasu světa a souboru map Poznáváme svět.

V letech 1963–69 působil jako odborný asistent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a potom více než dvě desítky let přednášel na brněnské přírodovědecké fakultě.

Ještě s Horákem Trávníčkem připravil edici tzv. Bavorského geografa (Descriptio civitatum ad septemtrionale plagam Danubii, tzv. Bavorský geograf, 1956), popisu střední Evropy z 9. století. Po smrti Horáka, který byl i jeho učitelem, dokončil spolu s I. Honlem a M. Stadlerovou (vydáním III. svazku, který zahrnuje období 17.–19. století) Dějiny zeměpisu (1968).

Zpracoval mapy územního vývoje pro Atlas ČSSR (1966) a celou řadu map, které zobrazovaly územní vývoj českých zemí a putování českých cestovatelů, pro Atlas československých dějin (1965). Podílel se na vydání školních historických atlasech a věnoval desítky článků historii zeměpisu. Některé publikoval ve známých Petermann’s Geographisches Mitteilungen.

Dlouholeté studium vývoje hranic našich zemí a jejich změn se promítlo do studií, jako např.: Příspěvek k historickogeografickému vývoji moravských enkláv v Slezsku (1967); Územní vývoj někdejšího těšínského knížectví (1969), Územní vývoj Vitorazska (1972) a zejména do monografie Přehled územního vývoje našeho státu (1984). Ke stému výročí založení České geografické společnosti Trávníček připravil a vydal její dějiny pod názvem Sto let České geografické společnosti (1994).

K životnímu jubileu dr. Dušana Trávníčka, CSc. Sborník České geografické společnosti 90, 1985, s. 62– 64.

Encyklopedii českých cestovatelů vydalo nakladatelství Libri

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: