Anthony Henday – cestovatel se špatnou pověstí

Anthony Henday – cestovatel se špatnou pověstí

Špatná pověst v Evropě přivedla Hendaye do Ameriky, kde se stal agentem Společnosti Hudsonova zálivu. Pod jejím jménem cestoval do vnitrozemí Kanady. Ani v Americe se ale netěšil dobré pověsti.

HENDAY Anthony (* kolem 1730, ostrov Wight, Anglie, † po 1762, Anglie ?) – agent Společnosti Hudsonova zálivu, cestovatel po kanadském vnitrozemí

Teprve po desítkách let, jež uplynuly od cest H. Kelseye, si Angličané, reprezentovaní na severu Ameriky Společností Hudsonova zálivu, v polovině 18. století znovu povšimli obchodních možností v západních oblastech Kanady. Někdy v polovině 18. století připlul do Kanady Anthony Henday, jehož podloudnická činnost byla jistě dobrým důvodem k tomu, aby opustil Evropu.

Načas se usadil v pevnosti York u Hudsonova zálivu a odtud se vydal 26. června 1754 vzhůru po řece Hayes k jezerům OxfordCross, jímž protéká řeka Nelson. Na radu indiánských průvodců se pustil na jihozápad až k dolnímu toku Saskatchewanu (22. 7.) a k opevněné osadě The Pas, kterou využívali francouzští zálesáci. Odtud pokračoval se svými indiánskými průvodci po přítocích Saskatchewanu (Carrot a Red Deer) až do podhůří Skalistých hor, kam do té doby nikdo z Evropanů nedospěl. Zimu prožil mezi Siksiky, které podle černých mokasínů nazval „černonožci“. S bohatým úlovkem kožešin se v dubnu 1755 vracel po Saskatchewanu do Fort Yorku, kam dorazil v červnu 1755.

O dalších Hendayových osudech víme jen málo. Londýnští správci Společnosti necítili ani nadále potřebu systematického pronikání do prérií a k horám amerického západu. Nedůvěru k Hendayovi zvyšovaly jeho neustávající spory s kapitány a námořníky anglických obchodních lodí. Bývalý podloudník zůstával mužem se špatnou pověstí.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: