HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Affonso d´Albuquerque – Napoleon Indie

Affonso d´Albuquerque – Napoleon Indie

Portugalský místokrál získal pro svou zemi mnohá území. Spíše než svými úspěchy je ale znám svou krutostí.

ALBUQUERQUE Affonso d’ (* 1453, Alhandra, Portugalsko, † 24. 9. 1515, na lodi poblíž Goy, Indie) – portugalský válečník a objevitel

„Napoleon Indie“, tak označují někteří historikové příslušníka jedné z nejmocnějších a nejvlivnějších rodin portugalské šlechty, který se v prvních dvou desetiletích 16. století výrazně zasloužil o portugalské ovládnutí Indie. Počínal si přitom snad ještě krutěji, než mnozí z jeho současníků, jako byli da Gama, Hojeda, Cortés či F. Pizarro.

Affonso d’Albuquerque už měl za sebou dlouhá léta služby u portugalského dvora a řadu válek (mj. v Maroku či proti Turkům ve východním Středomoří), než spojil svou kariéru s Indií. Teprve v roce 1502 vyplul na východ jako člen druhé expedice Vasco da Gamy; zvláště se tehdy vyznamenal při dobývání Kóčinu, který se stal jedním z hlavních opěrných bodů portugalského panství v Indii.Podruhé pak d’Albuquerque obeplul Afriku v letech 1506–07, když byl při expedici ÚT. da Cunhi velitelem části loďstva. Kromě bojů u Kalikatu tehdy poprvé (roku 1507) dobyl přístav Hormúz při ústí Perského zálivu a několik dalších základen arabského obchodu (mj. Maskat, Khór Fakkán či Sokotru).

Drsný dobyvatel Indie

Teprve rok 1509 znamenal splnění Albuquerqových ambicí, neboť na třetí cestu do Indie vyplul už jako portugalský místokrál. Po přistání u indických břehů nejprve „obhlédl situaci“, přičemž dobyl město Goa, které v roce 1510 učinil svým sídlem a hlavním centrem portugalských držav v Indii (bylo jím až do roku 1961 a i po připojení k Indii si tento svazový stát udržuje mnohé odlišné rysy od zbytku subkontinentu, včetně užívání portugalštiny a silné role katolické církve).

Roku 1511 pak Albuquerque zmobilizoval flotilu, která se vypravila více na východ než kterýkoliv z jeho portugalských předchůdců. Po úporném boji (a zejména za velkých obětí na domácím obyvatelstvu) na podzim téhož roku místokrál dobyl Malakku na Malajském poloostrově, hlavní obchodní uzel mezi Indií a ostrovy koření, Molukami. Král v Lisabonu byl nanejvýš spokojen… (Samotné Moluky pak jako první z portugalských plavců navštívil roku 1513 ÚSerrão.)

I v následujících letech Affonso d’Albuquerque ohněm i mečem, spíše než vírou, rozšiřoval panství drobného království z jihozápadní Evropy v Indii i okolních zemích. Neúspěch při dobývání Adenu (1513) si vynahradil při znovuzískání Hormúzu o dva roky později. Jeho podřízení přinášeli nové zprávy o zemích daleko na východě, v Arabském moři pak Portugalci nemilosrdně ničili arabský obchod a neštítili se přitom ani zapalování arabských lodí na širém moři. Když Albuquerque umíral, byl pánem Arabského moře i obchodu s kořením, pánem mocné, ale vnitřně málo pevné říše.

Encyklopedii světových cestovatelů vydalo nakladatelství Libri.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: