Banát je mapově pokrytý i díky Čechům

Banát je mapově pokrytý i díky Čechům

Značkaři Klubu českých turistů (KČT) letos v rumunském Banátu vyznačili téměř 70 kilometrů nových tras s využitím tradičních českých turistických značek. Navázali tak na svoji činnost z předchozích let, kdy značenými pěšími trasami propojili všech šest českých vesnic, kterými jsou Gerník, Rovensko, Svatá Helena, Bígr, Eibentál a Šumice. Celkově tak ve zdejší oblasti dosahuje síť turistických tras délky 160 kilometrů.

V rámci hudebního Festivalu Banát 2022, který probíhal od 17. do 20. srpna v krajanské obci Eibentál, pokřtili zástupci spolku Český Banát společně se značkaři KČT nově vydanou turistickou mapu Banátu. Ta zahrnuje všechny vyznačené trasy, včetně jedné místní. Kmotrem mapy se stal český cestovatel, spisovatel a novinář Ladislav Zibura. Pozvání od organizátorů festivalu přijal i exministr zahraničí Tomáš Petříček.

„Návštěvníci české vesnice Eibentál si mohou nově projít například místní trasu vedoucí po původních antracitových štolách, tři vyhlídkové okruhy a čtyři nově vyznačené trasy končící u Dunaje. Odtud bude možné domluvit odvoz turistů zpět do Eibentálu,“ prohlásil Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT. Podle něho je hlavním cílem výletních okruhů možnost strávit v jedné vesnici aktivně několik dní. Podobné okruhy plánuje KČT vyznačit i u dalších zdejších českých vesnic.

„Myslíme si, že vytvoření sítě turistických tras, je jednou z cest, jak může KČT fakticky pomoci místním lidem. Je skvělé, že nám v naší snaze pomáhá i Ministerstvo zahraničních věcí. Díky jejich grantovému programu můžeme částečně hradit náklady na vysílání našich dobrovolníků na tyto zahraniční značkařské mise“, zdůraznil Pavel Přílepek.

Turistickou mapu Banátu v měřítku 1:100 000 vydal Klub českých turistů přes svoji dceřinou společnost Trasa s.r.o., která tradiční zelené turistické mapy dlouhodobě vydává. Obnova a značení nových turistických tras jsou hrazeny z dotace MZV a rozpočtu KČT.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář:

Články v okolí