Lidé, zvyky, náboženství

Současné obyvatelstvo tvoří z 80% Angličané, 10% je Skotů, 4% Irů, 2% Velšanů. Najdete zde národnostní menšiny Skotských Gaelů, Cornwallanů, Normanů, Indů, Pákistánců, imigrantů z ostatních bývalých britských kolonií, Číňanů aj.

60% obyvatel se hlásí k anglikánské církvi, 15% k jiným protestantským církvím, 13% je katolíků. Žijí zde také významné minority muslimů, židů, sikhů, hinduistů aj.

Anglikánská církev byla ovlivněna principy protestantské reformace, nepřijímá autoritu římského biskupa – papeže. Obrací se však také ke katolické tradici. Praxí je bližší římskokatolické církvi než církvím protestantským.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: