Lidé, zvyky, náboženství

Na území Vatikánu vznikl již v ve 4. století křesťanský chrám, a to na předpokládaném místě hrobu svatého Petra. Tady vzniko středisko římské církve na téměř dva tisíce let.

V polovině 8. století byl vytvořen papežský stát pod přímou vládou římského biskupa, a tedy papeže. Vatikánský palác ze 6. století se roku 1378 stal trvalým sídlem hlavy římské církve.

Roku 1870 byl papežský stát připojen k Itálii, později Mussoliniho Lateránské smlouvy vrátily alespoň Vatikánský pahorek papeži.

Hlavou státu je papež, volený konklávem kardinálů na doživotí. V současné době je jím od roku 2005 Benedict XVI. Vatikán má vlastní armádu, je jí stočlenná Švýcarská garda, která střeží bezpečnost papeže a státu a udržuje pořádek.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: