Covid, zdraví a bezpečnost

18. 2. 2021 Všechny osoby, které na území RSM přijíždí ze zahraničí, mají povinnost podrobit se PCR testu do 48 hodin od příjezdu. Výjimku mají osoby přijíždějící z Itálie nebo Vatikánu, pokud v uplynulých 14 dnech nepobývaly v jiném cizím státě. Povolen pohyb mezi RSM a italskými regiony v tzv. červené zóně (vysoké epidemiologické riziko) pouze z pracovních, zdravotních, studijních či jiných nezbytných důvodů, včetně návratu do bydliště. Pohyb mezi RSM a sousedními italskými obcemi v oranžové zóně (zvýšené epidemiologické riziko) a žluté zóně (s vyhodnoceným epidemiologickým rizikem) je možný v časovém rozmezí od 5:00 do 22:00.

16.10.2020 Občané ČR mohou vstoupit bez omezení.

San Marino je naprosto bezpečnou zemí. Nehrozí ani žádné zdravotní rizika.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: