Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Téměř sto procent obyvatelje polské národnosti, zbývající menšinu tvoří převážně Němci, Bělorusové a Ukrajinci.[/cut]

Všichni obyvatelé Polska jsou křesťané, převažuje vyznání římskokatolické, dále pravoslavné ařeckokatolické. [cut]Obyvatelé země žijí stejným životem jako obyvatelé ostatních zemí Evropy, na druhou stranuvíce dodržujízvyky a tradice, které vyplývají z jejich římskokatolického vyznání. [/cut]Postavení církve je v Polsku stále velmi silné.

Život zdejších lidí ovlivnili v minulosti polští Židé, kterých zde před 2. světovou válkou žilo několik miliónů. Nicméně jsou Poláci stále obviňováni z antisemitismu a jako potvrzení této skutečnosti mohou sloužit občasné antisemitské nápisy na zdech, se kterými se v Polsku můžete setkat i dnes. I přes tuto skutečnost jsou Poláci milí lidé, kteří se chovají k cizincům otevřeně apřátelsky.

Jazykové zrádnosti

Čeština a polština jsou poměrně podobné jazyky, takže není příliš obtížné se při znalosti jednoho učit i druhý z těchto jazyků nebo mu alespoň rozumět.

Přílišná důvěra ve snadnost porozumění a v blízkost jazyků se ale nemusí vyplatit. Níže uvádím slova, která jsou v obou jazycích velmi podobná nebo dokonce stejná, ale přitom mají jiný význam – v lepším případě podobný (vojna vs. wojna, válka vs. wałka), někdy úplně jiný a někdy dokonce přímo opačný (zápach vs. zapach).

Česko-polský slovníček zrádných slov
1.významversus2.význam
ČeskyPolskyČeskyPolsky
dubenkwiecień!květenmaj
silnice, cestadroga!droganarkotyki
hledatszukać!(podobne czeskie słowo ma natyle niegrzeczne
znaczenie, że nie mogę mieć tego na witrynie)
západzachod!záchodubikacja
záchodubikacja!ubikacemieszkalne budynki w koszarach
(zakwarterowanie dla żolnierzy)
obchod, prodejnasklep!skleppiwnica
skleppiwnica!pivnicepub bardzo niskiego poziomu
(gdzie tylko pije się piwo i pali)
obilízboże!zbožítowar
loďstatek!statekduże gospodarstwo rolnicze na wsi;
albo majątek
vůnězapach!zápachsmród
vonětpachnąć!páchnout, smrdětśmierdzieć
přítomnýobecny!obecnýogólny
v bezvědomínieprzytomny!nepřítomnýnieobecny
opravit/opravanaprawić/naprawa!napravit/nápravapoprawić/poprawa
napravit/nápravapoprawić/poprawa!popravit/popravawykonać/wykonanie
karę/y śmierci
úspěšnýskuteczny!skutečnýrzeczywisty, prawdziwy, realny
úspěchskutek, sukces!skutekuczynek
skutekuczynek!účinekdziałanie/wyniki/konsekwencje czegoś
přesvědčitprzekonać!překonatpokonać
stát se, udát se
(obecně, ne jen pozitivní události)
zdarzyć się!podařit se, zdařit seudać się
nehoda, haváriewypadek!výpadek, porucha, havárieawaria
posledníostatni!ostatnípozostały
ostatnípozostały!pozůstalýbliski zmarłego
nutně, nezbytně
úplně
koniecznie!konečněwreszcie
ložní povlečenípościel!postel, lůžkołóżko
koberecdywan!pohovka, gauč,
kanape, divan
sofa
židlekrzesło!křeslofotel
zrcadlolustro!lustrżyrandol
slušnýuprzejmny!upřímnýszczery
slušnýgrzeczny!hříšnýgrzeszny
boj, bitvawalka, bitwa!válkawojna
válkawojna!vojnaz ustawy obowiązkowa
służba w armii
povídat si, mluvit spolugadać!hádat sesprzeczać się, kłócić się
hodně, mnohosporo, dużo!spoře, máloniedużo
téměř, skoroprawie!právěwłasnie;
w matematyce: dokładnie
asichyba!chybabłąd
doklad, důkazdowód!důvodpowód
důležitýważny!vážnýpoważny
ale, přecejednak!jednak(używano np. przed każdym z listy powodów)
přes, skrz (město);
7. pád (aktér);
po dobu (čas)
przez!přesprzez (miasto),
ponad (czas, liczba, numer)
přesto(, že)
ale i tak
stejně
(po)mimoto/tego(, że)!mimopoza, z wyjątkiem, oprócz
záležitost, věc, téma/otázkasprawa!zprávawiadomość
věcrzecz!řeč, jazykjęzyk
!řeč, projevprzemówienie, przemowa
rezervazapas!zápaswalka (sportowa), mecz, rozgrywka
pohodlnýwygodny!výhodnýkorzystny
zákonustawa!ústavakonstytucja

Česko – polský slovníček nám poskytl Martin Adámek, www.adamek.cz

[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: