Covid, zdraví a bezpečnost

14. 5. Polsko má otevřené hranice i pro turistické účely. Potřeba je maximálně 48 hodin starý negativní antigenní nebo PCR test. Očkované osoby mají vstup umožněn bez negativního testu po předložení certifikátu o úplném očkování. To samé platí pro osoby, které nemoc prodělaly a předloží zprávu o vyléčení z nemoci Covid-19 v uplynulých 6 měsících.

27. 4. Otevřené hranice: ano (pouze pro cesty osobním autem. Test při cestě tam: nutný maximálně 48 hodin starý PCR nebo antigenní test (platí pro všechny, včetně cestující autem, neexistuje žádná výjimka. Bez negativního testu 10denní karanténa), pokud cestujete hromadnou dopravou, je 10denní karanténa automatická bez ohledu na výsledek testu. Výjimku z testování a karantény mají osoby s potvrzením o očkování vakcínou schválenou v EU.

22. 4. Všem osobám, jež překročí pozemní státní hranici Polské republiky z území ČR nebo Slovenské republiky, a to nezávisle na způsobu překročení hranice (pěšky, autem, autobusem, vlakem apod.), se ukládá povinnost nastoupit na území Polska 10-ti denní karanténu. Karanténní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni překročení státní hranice. Výjimky z karanténní povinnosti mají osoby s certifikátem o negativním výsledku diagnostického testu na přítomnost Sars-CoV-2 nikoliv staršího 48 hodin v polském nebo anglickém jazyce (RT-PCR / antigenní test); certifikát o negativním testu se předkládá na žádost příslušníka Pohraniční stráže nebo policie a dále osoby očkované proti COVID-19, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování vakcínou povolenou pro prodej v Evropské unii. Další výjimky naleznete na stránkách MZV ČR.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území od 30. 3. 2021 zavedla Polská vláda nové ochranné opatření. Cílem je zamezit tzv. zbytným cestám na území Polska (za jakýmkoliv účelem – například za účelem nákupu, turistiky vč. lyžování v PL horách atd.  V rámci hraničních kontrol je prověřován nejen důvod a reálná opodstatněnost/nezbytnost každé cesty, ale i případné zařazení cestujících do některé kategorie výjimek.

23.12.2020 Cestující mají povinnost vyplnit formulář, absolvovat PCR test nebo karanténu. Mezi 28.12 a 17.1. bude vyhlášena národní karanténa. Všichni, kteří cestují do Polska hromadnou dopravou musí nastoupit do 10-ti denní karantény.

16.10.2020 Cestovatelům může být nakázána 10-ti denní karanténa.

V Polsku nehrozí žádná závažná zdravotní rizika, situace je tam v toto ohledu stejná jako v ČR. Co se týče bezpečnosti, takriziko politických konfliktů je v Polsku nízké, v případě násilné trestné činnosti je dokonce nižší než v ČR.

Co se týče drobných krádeží, tak je riziko stejné jako v ČR, turista by měl dodržovat základní bezpečnostní pravidla, stejná jako v ČR, Tj. zamykatzaparkované vozidlo, hlídat si příruční zavazadlo apod.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: