Historie

V polovině 2. století před naším letopočtem si Římané podrobili Řeky a po rozdělení říše ve 4. století se starodávná Makedonie stala součástí Východořímské říše s vládou v Istambulu.

V 7. století na toto území přišli Slovanské kmeny a změnil se etnický charakter.

V 9. století dobyl tento region bulharský car Simeon a Makedonie se stala centrem mocného bulharského státu.

V roce 1014 tento stát poráží Byzance a přišlo dlouhé období, kdy Makedonie patřila střídavě Byzanci, Bulharsku a Srbsku.

V roce 1398 Srbsko poráží Turci a Makedonie se stává součástí Otomanské říše a kulturní charakter se znovu proměnil.

V roce 1878 Rusko porazilo Turecko a Makedonie se podle dohody opět stává součástí Bulharska. Později je však opět vrácena Turecku.

V roce 1903 byla potlačena snaha makedonských nacionalistů o vybojování nezávislosti na Turecku.

V druhé balkánské válce v roce 1913 je Makedonie rozdělena mezi Řecko a Srbsko.

V roce 1943 bylo rozhodnuto, že poválečná Makedonie bude mít v budoucí Jugoslávii statut republiky.

V roce 1952 byla vydána první makedonská gramatika a vznikla první makedonská pravoslavná církev.

V lednu 1992 vyhlásila země úplnou nezávislost na Jugoslávii.

Převážná část dnešní Makedonie však leží na území Řecka.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: