Lidé, zvyky, náboženství

Dvě třetiny obyvatelstva tvoří římští katolíci, pak následuje kongregace reformátorů, lutheránů, židů, pravoslavných a jiných církví.

Necelých sto kilometrů od Budapešti se ocitneme ve světě lidových pohádek v pahorkaté obci Hollókő. Vesnice s lidovou architekturou a pestrými lidovými kroji dodržuje tradice vlastní etnické skupině Palóců a je od roku 1987 součástí Světového kulturního dědictví. Mistři-umělci ještě dnes ochotně předvedou tajemství výroby výšivek ze Sárköz či Kalocsa, krajek z Halase, glazovaných nádob z Mezőtúr, černých hliněných nádob z Nádudvar a ručně šitých papučí ze Szeged.

V Dunajské zákrutě ležící město umělců Szentendre je proslulé mimo jiné i svým skanzenem se sbírkami představujícími typickou vesnickou architekturu a způsob života v různých částech země. Od jara až do podzimu se zde návštěvníkům nabízí účast na programech hudby, tance a rukodělné výroby, navazujících na lidové tradice. V Mezőkövesd se můžeme seznámit s překrásnými kousky výšivek matyó, v Makó s pěstováním cibule, v Szegedu a v Kalocsi zajít do pověstných muzeí papriky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: