Základní fakta, víza a mapa

Celý název Latvijas Republika (Lotyšská republika)
Hlavní město Riga
Populace 2400000 obyvatel
Hustota zalidnění 41 obyvatel/km2
Rozloha 64589 km2
Nejvyšší hora Gaizina kalns (Gaizinš) (311,5 m. n. m.)
Úřední jazyk lotyština
Měna 1 lat (LVL), 100 sentimů
Nezávislost 30. listopadu 1918 a znovu od roku 1991
České velvyslanectví

Velvyslanectví lotyšské republiky v ČR, Hradešínská 3, P. O. Box 54, Praha 10.

České velvyslanectví v ČR

Velvyslanectví ČR v Lotyšsku, Čehijas Republikas véstniecíba, Elizabetes ielá 29 , Riga.

Vízová povinnost Po vstupu Lotyšské republiky do EU platí pro cizince ze států EU "Závazná pravidla, podle nichž mohou v Lotyšské republice pobývat občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci". Jedná se o Nařízení vlády Lotyšské republiky (protokol č. 21 § 18), které bylo vydáno v souladu s 69. odstavcem tzv. cizineckého zákona Lotyšské republiky, které stanoví postup, podle něhož do Lotyšské republiky přicestují a v zemi pobývají občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Občan Evropské unie má právo přicestovat a pobývat v Lotyšské republice, má-li platný cestovní doklad a nepředstavuje nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo zdraví společnosti. Hodlá-li občan Evropské unie pobývat v Lotyšské republice déle než 90 dní během půl roku, počínaje prvním dnem od přicestování, má být zaregistrován na Správě pro občanství a migrace.