Lidé, zvyky, náboženství

Novodobý samostatný litevský stát vznikl v roce 1990, kdy Litevská sovětská republika vyhlásila nezávislost. Litva je od roku 2004 novou členskou zemí EU.

Obyvatelstvo Litvy tvoří cca z 83 % Litevci, významná je ruská (6 %) a polská (6 %) menšina. Litevština, která je úředním jazykem, patří spolu s lotyštinou do skupiny baltských jazyků.Nejrozšířenějším náboženstvím je křesťanství, zcela dominuje římský katolicismus. [cut]

Ve starověku bylo území obsazeno baltskými kmeny. Ve 13. století se sjednotily a založily Litevské velkoknížectví, které se následující století začalo sjednocovat se sousedním Polskem. Následovalo přijetí křesťanství a v roce 1569 vznik lublinská unie. V 17. století dosáhl polsko-litevský stát největší územní rozlohy. Pak nastal úpadek, který skončil připojením Litvy k Rusku v roce 1795. Vyhlášení samostatnosti v roce 1918 předcházelo národní obrození. V roce 1920 byla Litva anektována Polskem. Od června 1940 byla okupována Sovětským svazem. Poté začalo Litvu okupovat Německo. V červenci 1944 byla Litva opět připojena k Sovětskému Svazu. 11. března 1990 vyhlásila Litva samostatnost.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: