Lidé, zvyky, náboženství

Současné obyvatelstvo celého ostrova tvoří z 85% kyperští Řekové a ze 13% kyperští Turci. Zbytek připadá na jiná etnika. 80% obyvatel se hlásí k řeckému pravoslaví, 19% k islámu.

V severní oblasti Kypru žije většina muslimů. Kyperští Turci nedodržují přísně všechna pravidla svého vyznání (např. požívání alkoholu, zahalování u žen..) [cut]

Můžeme se zde setkat i s tzv. Maronity, kteří mají své centrum ve vesnici Kormakitis na severu. Maronité jsou příslušníci maronitské křesťanské církve. První náboženské obce tohoto učení vznikaly už v 5.st. v Sýrii a to v důsledku rozkolu mezi východními křesťany.

Náboženství hraje stále velmi důležitou úlohu v životě obyvatel. Nedělní odpoledne jsou vyhrazena návštěvám kostelů a klášterů.

Kyperští obyvatelé jsou vstřícní, ochotní a přátelští. Důležitou úlohu hraje stále rodina a její soudržnost. Dodržují své tradice a zvyky, což se projevuje při nejrůznějších svátcích a slavnostech.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: