Lidé, zvyky, náboženství

90 % obyvatel Kosova tvoří Albánci (Shqiptarë), zbytek Srbové a Černohorci, žijí zde také i Bosenští muslimové. Před válkou bylo národnostní složení bohatší, mnoho obyvatel země uprchlo do zahraničí. Statut Kosova a Metohije zákonem povoluje, kromě srbského jazyka, oficiální používání albánského jazyka. Kromě jazyka národnosti odděluje také víra – Srbové a Černohorci jsou ortodoxní, Chorvati katolíci, zatímco Albánci jsou většinou muslimové, stejně jako Turci a většina zde žijících Rumunů.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: