Lidé, zvyky, náboženství

[cut]Z etnického hlediska zaujímají největší část populace Gróňané (87 %), to jest Eskymáci a běloši narození v Grónsku. Zbytek pak tvoří Dánové a ostatní národy.[/cut]

Historie osídlování ostrova je překvapivě pestrá. Již kolem roku 3000 př. n l. přecházejí předkové prvních Inuitů přes Beringovu úžinu z Asie na Aljašku. Kolem roku 875 objevuje tento ostrov Viking Gunnbjorn a nazývá ho Gunnbjornland. V roce 982 prchá Erik Rudý z Islandu a přistává na jihozápadě Grónska. Od roku 986 osídluje se svou družinou okolí Brattahlidu. Syn Erika Rudého Leif Eriksson se vrací z Norska již jako křesťan a přiváží s sebou i jednoho misionáře. Z grónských Vikingů se stávají křesťané, je zbudován první kostel. [cut]

Kolem roku 1000 objevil Leif Eriksson Severní Ameriku, kterou pojmenoval Vinland. Roku 1076 Adam Brémský zaznamenává ve své kronice hamburského arcibiskupství první písemnou zmínku o osídlení a christianizaci území, které nazývá Gronland. Mezi léty 1124-1126 byla zřízena vlastní diecéze pro Grónsko se sídlem v Gardarz. Dalšími kolonizátory Grónska se stali Normané. Poslední písemná zmínka o nich pochází z roku 1408. Kontakty s Norskem a Islandem byly poté přerušeny. Je nejasné, zda Normané vyhynuli, nebo se smísili s Inuity. [/cut]

Za novou kapitolu v osidlování Grónska lze označit příchod norského misionáře Hanse Egede. V následujících stoletích navštěvují toto území hlavně holandští, dánští a němečtí velrybáři. Na těchto plavbách bohatne zejména město Flensburg, tehdy druhý největší dánský přístav. Po druhé světové válce zřizuje USA v Grónsku svou leteckou základnu (Thule Air Base) a následně uzavírá s Dánskem smlouvu o společné obraně ostrova.[cut]

Vnitřní součástí Dánska se Grónsko stává v roce 1953 a roku 1973 dostává autonomii, reprezentovanou zejména vlastní vládou a parlamentem. Hlavou státu je dánský monarcha, v současné době Markéta II. Nejpoužívanějším jazykem je bezesporu grónština (kalaallisut). Psaný jazyk je založen na gramatice Samuela Kleinschmidta z roku 1851. Oficiální ortografická pravidla byla zavedena až v roce 1973. Inuité v Kanadě, USA a na Sibiři mluví podobnými jazyky, ale nemají stejný pravopis. V Grónsku se běžně používá i dánština, obzvláště v hlavním městě Nuuku. Angličtinu ovládá většina mladších Gróňanů i Dánů. Nejrozšířenějším náboženstvím na ostrově je evangelicko luteránská víra. [/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: