Lidé, zvyky, náboženství

Etničtí Estonci tvoří téměř 70 % obyvatelstva. První a druhá generace imigrantů z různých částí bývalého Sovětského svazu, zejména z Ruska, pak představuje většinu ze zbývajících 30 %. Za zmínku stojí i nepočetná finská menšina.

Úředním jazykem je estonština, uralský jazyk blízký finštině.[cut] Ruština nemá status úřední řeči, ale většina lidí v věku 30-70 let jí alespoň rozumí, neboť byla povinným jazykem ve školách v době okupace Sovětským svazem. Mladší lidé většinou mluví dobře anglicky. Estonci jsou z velké většiny ateisté a vliv církví je poměrně malý. Převládajícím náboženstvím etnických Estonců je křesťanství, představované luteránskou evangelickou církví. Většina věřících patřících k ruské menšině se hlásí k ruské pravoslavné církvi.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: