HedvabnaStezka.cz SvetOutdooru.cz SvetBehu.cz TuleniPasy.cz Padler.cz FestivalObzory.cz SnowFilmFest.cz ExpedicniKamera.cz

Historie

V roce 229 př.n.l. zahájili Římané tažení proti domorodým Ilyrům usazeným blízko Splitu v Dalmácii. Císař Augustus tak rozšíříl svou říši o další provincie Illyricum (Dalmácie a Bosna) a Pannonia (Chorvatsko).

V 6.-7. století území osídlili Slované přicházející z Bílého Chorvatska (na území dnešní Ukrajiny). Usazují se jednak v dalmatském Chorvatsku podél Jaderského moře a jednak v panonském Chorvatsku na severu. Na počátku 9.století se severní Chorvaté dostávají pod nadvládu franskou a dalmatští Chorvaté pod nominální kontrolu Byzantské říše. Dalmatský vévoda Tomislav obě skupiny v roce 925 sjednotil do jednoho království, které existovalo skoro 200 let.

Na konci 11.století se království rozděluje a severní Chorvaté se spojují s Uherskem. Roku 1242 tatarská invaze zpustošuje Uhry i Chorvatsko. Od 14.st. se tlačí na Balkán Turci a severní Chorvatsko se kvůli ochraně spojuje s rakouskými Habsburky a pod jejich vlivem zůstává až do roku 1918.

V roce 1918 se Chorvatsko jako celek stává součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (od roku 1929 nazývaného Jugoslávie), které mělo centrální vládu v Bělehradě.

Proti této vládě kladli silný odpor chorvatští nacionalisté se separatistickými a fašistickými tendencemi (ustašovci). Po napadení Jugoslávie fašistickým Německem v roce 1941 vytvořili ustašovci tzv. Nezávislý stát Chorvatsko s fašisticko teroristickou diktaturou, s cílem vyhladit či odsunout všechny Srby z Chorvatska do Srbska. Zároveň se na území rozvinul protifašistický odboj v čele s maršálem Tito, který sám byl chorvatsko – slovinského původu a všichni protifašisticky smýšlející Chorvati se přihlásili do řad komunistů a přidali se k Srbům, kteří se chránili proti ustašovcům.

Po válce se maršál Tito stal předsedou vlády nové jugoslávské federace a zavedl státně plánovanou ekonomiku po vzoru Stalinova Sovětského svazu. Po Titově smrti v 1980 se vzrůstající ekonomická stagnace projevila i ve vládě a v prezidentském úřadě se střídali představitelé jednotlivých republik.[/cut]

V roce 1989 kruté represálie proti albánské většině v provincii Kosovo zažehly opětovný strach ze srbské nadvlády a odstartovaly konec federace. Ve svobodných volbách v roce 1990 Chorvatská demokratická strana porazila stávající stranu komunistickou a podle nové ústavy byli Srbové v Chorvatsku prohlášeni za národní menšinu.Srbové začali požadovat autonomii a nezávislost na Chorvatsku. 25. 6. 1991 Chorvatsko vyhlásilo úplnou nezávislost a suverenitu zároveň vypukáozbrojený konflikt mezi tzv. krajinskými Srby (podporovanými bývalou Jugoslávskou lidovou armádou) a Chorvaty.19. 12. 1991 ve válečném střetnutí obsadili Srbové více než třetinu chorvatského území a vyhlásili Republiku Srbská Krajina, Chorvaté nazývají tuto válku Vlasteneckou válkou.[cut]

V roce1992 mezinárodní uznání samostatnosti Chorvatska. V roce 1995 vojenská likvidace Republiky Srbská Krajina. V roce 1998 získání chorvatské svrchovanosti nad celým územím Chorvatské republiky.[/cut]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: