Lidé, zvyky, náboženství

Obyvatelstvo tvoří převážně Vlámové (58%) a Valoni (33%).

Zbytek jsou Evropané jiných národností (hlavně Němci, Italové, Francouzi), najdete zde také početné přistěhovalecké minority, zejména Turků a Maročanů.

Nejvíce obyvatel, asi 88%, jsou římští katolíci, dále je zastoupena anglikánská a protestantská církev, muslimové a židé.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: